keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Kedvenc költeményem – Mozart hallgatása közben

Zalaegerszeg címer
Hírek

Kedvenc költeményem – Mozart hallgatása közben

2013 május 30 - csütörtök
Szabó Lőrinc létösszegző verseit a Valami szép című ciklus tartalmazza. Ebben 1944 és 1956 közötti versei szerepelnek. Meghatározó témájuk az újjászülető, éltető természet, amely a világ végtelenségét tükrözi. A költő felfedezi a puszta lét örömét. Ebben a ciklusban található az 1956-os Mozart hallgatása közben című verse is.

Életszemlélete a versben a számvetés, ugyanakkor még nem halt ki benne az újdonságok utáni vágy. Önvizsgálatot tart a Varázsfuvola hallgatása közben. A vers hangulata kissé borús, mert elszalasztotta az élet szépségeit, és ezt most nagyon bánja. Felismeri, hogy másként kellett volna élnie. Csodálja az élet értékeit, úgy érzi, hogy az életnek ezt az oldalát csak az öregek láthatják, azok, akik már sok mindent megéltek, láttak. Minden apró és természetes dolog örömöt jelent neki, mint a nap tündöklése, a szellő csendes susogása, a felhők könnyed úszása az égen, a fák ékes lombjai.

Sok költői képpel színesíti versét Szabó Lőrinc. Már az első sorokban megszemélyesítéssel találkozunk, „lelkem bánata irigyelte az öreget” vagy „mordúl bennem a szörnyeteg igazság”. A mű egészén végigvonulnak a megszemélyesítések: „átjárnak uj, forró áramok”, költői jelzők: „élő lomb”.

Ellentéteket is vannak versben: árny és fény, libbenő és villámgyors. Ezek mellett találkozunk ismétléssel is a mű második felében „örök ég örök hajósa lenni”.

A „tigris-szitakötő”, a „kékzománc tüzet”, a „párologtat-emel a kép, mint karmestert a pálca” paradoxonok. Egymásnak ellentétes, lehetetlen képek, hisz hogyan emelhetné a pálca karmesterét, vagy a tűzzel, a vörös, égő lánggal teljesen ellentétes a kékzománc. Ezek a képek azok, amelyek igazán gondolkodóba ejtenek minket, melyek a mélységét adják a versnek.

Nekem nagyon tetszik ez a vers, mert ráébreszti az embert, hogy mennyire értékes is az élet, mennyi szépség van benne, és hogy ezt értékelnünk kell, mert hamar elmúlik az emberi lét, és könnyen átsiklunk ezek fölött, elmulasztjuk az élet szépségét, aztán bánni fogjuk. Többször is újraolvastam a verset, és mindig valami új szépséget fedeztem fel benne, amitől még jobban megtetszett. Szerintem ebben a rohanó világban nagyon fontos ez a vers az utókor számára, hogy ők is megtanulják értékelni az életet.

Ész Viktória (12.b)
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tartalom megosztása: