keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Kistérségről – nagy igénnyel

Zalaegerszeg címer
Hírek

Kistérségről – nagy igénnyel

2005 augusztus 24 - szerda
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Miniszterelnöki Hivatal, valamint a Területpolitikai Kormányzati Hivatal támogatásával – a Száz magyar falu Könyvesház kiadásában – a közelmúltban egy, a zalaegerszegi kistérséget bemutató kötet látott napvilágot, melyből az érdeklődők minden fontosabb információt megtudhatnak az országban legtöbb települést magába tömörítő kistérségről.

A közel 450 oldalas könyv – amelyet a Kistérségek értékleltára kötetsorozat keretében adtak ki – bevezetőjét Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, dr. Vándor László, a Göcseji Múzeum igazgatója és Bíró Friderika néprajzkutató írta. A kistérségeket bemutató könyveket egy országos szerkesztőbizottság készíti, melynek elnöke Enyedi György akadémikus, míg a nyugat-dunántúli régió köteteit Horváth Sándor, a Vas Megyei Múzeumok igazgatója szerkeszti. A statisztikai kistérségek adottságait külön-külön kiadványban, egységes szerkezetben feldolgozó kézikönyvek célja, hogy bemutassák az adott kistérséghez tartozó települések értékeit, helyi látványosságait, de megtalálhatjuk bennük a fontosabb demográfiai és infrastruktúrával kapcsolatos adatokat is.

A zalai kistérségek közül elsőként a zalaegerszegi kistérségről jelent meg kötet, melyben Alibánfától Zalatárnokig, összesen 79 településről olvashatunk. A könyv bevezetőjében megismerkedhetünk a kistérség földrajzával, történelmével, iparával, kereskedelmével, de ízelítőt kapunk az itteni hagyományokból, szokásokból, és a szerzők a fontosabb emlékhelyekre, valamint a nevezetes építészeti emlékekhez is elkalauzolnak bennünket. A kistérséget alkotó két város – Zalaegerszeg, Zalalövő -, és a 77 község ábécés betűrendbe „sorakozik” a kötetben, s a 2003-as statisztikai mutatók alapján, minden hangsúlyosabb adatba bepillantást nyerhetünk. Megtudhatjuk például, hogy egy-egy településen nemek szerint miként oszlik meg a lakónépesség, hány épület alkotja a községet, és 2004-ben miként alakult az önkormányzat költségvetése. A könyvet egyébként egy angol nyelvű összefoglaló zárja, így a kötetet a külföldi turisták is nyugodtan lapozgathatják, ha szeretnék egy kicsit jobban megismerni Zala megye északnyugati részét.
Kiss Gábor igazgatója elmondta: a frissen megjelenő könyvet a Deák-könyvtárban is megtalálják az olvasók, azaz bárki kézbe veheti és forgathatja.

Tartalom megosztása: