keresés a weboldalon

Közlekedés és parkosítás

Zalaegerszeg címer
Hírek

Közlekedés és parkosítás

2004 október 14 - csütörtök
Dékány Endre ugyancsak a belváros szépítésén, komfortosításán fáradozik önkormányzati munkája során. Választókörzete magába foglalja a Kosztolányi utcát a Kovács Károly térig, illetve az attól keletre eső területeket egészen a vasútig. Két nagyon fontos feladatot határozott meg magának megválasztásakor a képviselő: javítani a belváros közlekedését, illetve szépíteni, parkosítani környezetünket. Mint az felsorolásából kiderül, apró léptekkel, de mindkét területen sikerül eredményeket felmutatnia.

– Az idei esztendő nagy előrelépéseként értékelem a Kosztolányi és Berzsenyi úti kereszteződés forgalmi átszervezését. Mint ismeretes, egyirányúsítottuk a Berzsenyi utca Csipkeházak felőli szakaszát. Mindez azt jelenti, hogy a nagy parkolót csak a posta felől lehet megközelíteni, a Kosztolányi útról nem lehet balra fordulni a Berzsenyire, de a Stadion út irányából sem egyenesen áthajtani a Kosztolányi úton. Ez a lépés csökkentette a kereszteződés balesetveszélyességét – szól elsőként a közlekedési gondokról, illetve azok megoldásáról Dékány Endre. – Akad még tennivalónk a Berzsenyi utca vonatkozásában. A Tesco irányából ugyanis óriási forgalom zúdul erre az útra, melyen szeretnénk változtatni. Tárgyalásokat folytatunk a bevásárlóközpont vezetőivel arról, hogy megtiltsuk az áruház parkolójából történő kikanyarodást a Berzsenyi útra. Ily módon a felüljáróra terelnénk át a forgalmat.
Másik régi ígéretem a választókörzetben lakóknak, a Bíró Márton és Berzsenyi utca kereszteződésének körforgalmasítása. Örömmel számolhatok be arról, hogy végső stádiumába jutott a terveztetés. Az idei évben szeretnénk még beszerezni az építéshez szükséges engedélyeket, és amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei engedik, jövőre elindítanánk a kivitelezést. Azt hiszem, nem kell mondanom, mekkora közlekedési problémát oldana meg, ha végre elkészülne a körforgalmú csomópont.
Bár közvetlenül nem érinti körzetemet, mégis nagy előrelépésként kell említenem a 76-os számú főút elkerülő szakaszának elkészültét – folytatja a képviselő még mindig a közlekedésnél maradva. – Hozzájárul ez a beruházás némiképp a Kosztolányi út forgalmának csökkenéséhez is. Természetesen van még teendőnk annak érdekében, hogy tehermentesíteni tudjuk ezt a nagy forgalmú utcát. A Zrínyi úttól kezdve el kellene terelnünk a nagytömegű teherautókat a Kanizsai útra.
Jelen pillanatban egy másik munka akadályozza a közlekedést a Kosztolányi úton. Mint megtudtuk, gázrekonstrukció zajlik a szolgáltató beruházásában, az elöregedett vezetékeket cserélik.

Dékány Endre másik nagy vágya, miszerint mind több zöldfelület borítsa a sűrűn lakott belvárost, ugyancsak halad a megvalósítás útján. Képviselői keretének döntő részét évek óta a játszóterek rendbetételére, kisebb-nagyobb parkosításokra fordítja. Így van ez az idei évben is.
– Az elmúlt esztendőben valósult meg a Kosztolányi téri óvoda előtti terület rendbetétele. Idén tavasszal cserjékkel, fákkal gazdagítottuk azt a részt. Ugyancsak az elmúlt évről húzódott át a Pázmány Péter és Kosztolányi út közötti tömbbelső szépítése. Elbontottuk a kis park régi játszóeszközeit. Helyükre újakat telepítettünk, megfelelve a mai elvárásoknak. Be is kerítettük a játszóteret – számol be büszkén az önkormányzati képviselő. – Ugyancsak a játszóteret fejlesztettük a Toldi utcában. Telepítettünk egy fix pingpongasztalt, melléjük padokat, valamint lecseréltük a kosárlabdapalánkot. Ugyanezt tettük a Berzsenyi utca 30. előtt, ahonnan eltűntek a palánkok.
A kisebb zöldterületek rendezését illetően idén a Kosztolányi útra koncentráltunk. Szépen kizöldült a színházzal szemközti épületek előtti terület. A bokrokat, fákat elültették a szakemberek, már csak a füvesítés van hátra. A másik oldalon, az önkiszolgáló étterem szomszédságában, elbontottuk a nagyon rossz állapotban lévő téglakerítést. A tömbbelsőben 14 darab parkolót alakítottunk ki, a buszváró környékét pedig virágokkal, cserjékkel tettük szebbé.
Nem saját képviselői keretemből valósult ugyan meg, de nagyon régi vágy volt a Centrum tér átépítése. Hosszú évekig halogatta az önkormányzat ezt a beruházást azon oknál fogva, hogy szerettük volna, ha a teret körülvevő épületek is megújulnak. Sajnos a tulajdonosokkal nem tudtunk egyezségre jutni ez ügyben, így csak a térre koncentráltunk. Úgy gondolom, mindenkinek örömére szolgál az immár megvalósult beruházás. Az első két ütem fejeződött most be, jövőre szeretnénk a mozi felőli részt is megszépíteni, hogy valóban méltó legyen a tér Keresztury Dezső nevéhez.
Dékány Endre bízik benne, hogy még idén megvalósulnak az általa megrendelt zöldterület-rendezési munkák a Kovács Károly téren. Szeretné, ha további növények, virágok tennék színessé a teret. A Toldi utca végében faültetést szorgalmaz, a Pázmány Péter utcában pedig a szeméttárolók körbepalánkolását tervezi.
Jelentős változáson estek át idén az oktatási intézmények is a képviselő körzetében. A Petőfi-iskola új, jó minőségű nyílászárókkal gazdagodott, valamint korszerűsítették a fűtési rendszert. Több mint 33 millió forintot fordított az intézményre az önkormányzat az energiaracionalizálási program keretében. A Béke ligeti iskolában az udvar rendbetételére került sor.
Ami a következő esztendőt illeti, több feladat áll előkészítés alatt Dékány Endre választókörzetében. A már említetteken túl – mint a Berzsenyi és Bíró Márton utcai körforgalom kialakítása, vagy a Keresztury Dezső tér további szépítése -, folyik a tervezés a Kosztolányi út ivóvízvezetékének cseréjét célozva meg. A Berzsenyi és Bíró Márton utcák sarkán a szennyvíznyomó rendszer rekonstrukcióját indítják el 2005-ben.
Egy újabb belvárosi tömbbelsőt is szeretne rendbe tenni jövőre a képviselő. Ezúttal a Kovács Károly tér 1. és a mozi közötti terület felújítása szerepel a tervek között. Képviselői keretének jelentős részét ezekre a munkálatokra fordítaná.

Tartalom megosztása: