keresés a weboldalon

Összehangolják

Zalaegerszeg címer
Hírek

Összehangolják

2006 október 04 - szerda
Három önkormányzat összefogásával, állami, valamint európai uniós költségvetésből felavatásra került az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ zalaegerszegi székhelyű központi épülete. A keszthelyi, Zala megyei és a zalaegerszegi önkormányzat közösen nyújtott be pályázatot a Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programra, hogy a zalai szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése megvalósulhasson.

A több mint 1 milliárd 60 millió forint összköltségű programban négy város (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót) 7 szakképző iskolája vesz részt, azzal a céllal, hogy összehangolják a szakképzés térségi szétaprózottságát egy regionális egységes rendszerré.

Az egykori páterdombi Kinizsi-kollégium átalakított épültében létrejött szakképző központ ünnepélyes avatásán dr. Gyimesi Endre polgármester elmondta, hogy az új intézménnyel optimalizálódik a szakképzés technikai feltétele. 1373 négyzetméter alapterületen 230 fő oktatása történhet a különböző szaktantermekben. Az oktatás leginkább a kereskedelmi-marketing képzésre, és a gépészeti oktatásra fókuszál majd, de a felnőttképzésre és a nyelvtanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A központi épületbe leginkább szakiskolák gyakorlati képzését szolgáló tanműhelyek kerülnek, az alap- és elméleti oktatás nagy része továbbra is a projektben részt vevő városok középfokú oktatási intézményeiben marad. Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, hogy fontosak is ezek a helyi intézmények, és a TISZK célja nem ezek elsorvasztása, hanem hogy egyfajta összhang alakuljon ki a képzésben. Óriási hiány van ugyanis szakemberből, és szakmunkából, ezért egyrészt népszerűvé kell tenni az erre irányuló oktatást, és reagálni kell a munkaerőpiac keresleti igényeire.

A TISZK levezénylésére és működtetésére létrehozott közhasznú társaság ügyvezető igazgatója, Fehér József kiemelte, hogy ez az integrált, gyakorlatorientált, moduláris képzés még ritka Magyarországon. Folyamatosan figyelni kell ezért a mindennapi működését, a diákok „vándorlásától” kezdve, a tanárok cseréjén át az adminisztráció átadásáig. A rendszerben ugyanis folyamatos lesz a gyerekek, oktatók és adatok utazása az anyaiskolákból a megyeszékhelyi szakképző központba. Új helyzet van tehát a megyei szakképzésben, és ebbe mindenkinek bele kell tanulnia.

Tartalom megosztása: