keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat energiatakarékos korszerűsítésre

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat energiatakarékos korszerűsítésre

2005 április 29 - péntek
az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására (Kódszám: LKFT-2005-LA-2)Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által meghirdetett LKFT-2005-LA-2 pályázati felhíváshoz kapcsolódva nyilvános pályázatot hirdet az iparosított technológiával épült, legalább 10 lakásos lakóépületek energiatakarékos felújításának, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítésének, felújításának támogatására.

A támogatás célja: az iparosított technológiával épült lakóépületek (a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológiával épült lakóépületek) energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, az épületek környezetének korszerűsítése, felújítása.

Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő lakásszövetkezeti és társasházi közösségek.
 
Pályázati feltételek: Pályázat minimum 10 lakást tartalmazó iparosított technológiával épült teljes épületre, illetve dilatációval határolt épületrészre vagy egy teljes épület környezetére nyújtható be. Pályázni lakóépületenként lehet.

Pályázattal elnyerhető támogatások:
A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:
– Az önkormányzati támogatás összege a bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft lehet. A támogatás formája vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás.
– Az állami támogatás mértéke a bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft lehet. A támogatás formája vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás.
– A lakástulajdonosoknak saját erőként a bekerülési költség minimum 1/3-át kell biztosítaniuk, melynek meglétét a pályázatban hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni kell.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában sem alakjában nem változtatható.

A pályázatot 6 példányban (1 eredeti és 5 másolat) a Polgármesterhez lehet benyújtani 2005. július 31-ig. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.
A pályázat postai úton vagy személyesen is benyújtható.
Postai úton a pályázatokat ajánlott küldeményként, zárt borítékban a következő címre kell beküldeni:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

A pályázathoz szükséges adatlapok, pályázati útmutató és bővebb információ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Tervezési Osztályán kérhető (Tel: (92) 502-162.

Tartalom megosztása: