keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat Fiatal Családok Otthonába

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat Fiatal Családok Otthonába

2006 július 31 - hétfő
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/A szám alatti Fiatal Családok Otthonában megüresedett alábbi szálláshelyekre:

Cím

Komf.fokozat

Szobák száma

Alapterület (m2)

Havi lakbér (Ft)

A lh. fsz. 9.

összkomfortos

1

34

4.318

A lh. I/19.

összkomfortos

1

34

4.318

A lh. II/37.

összkomfortos

1

36

4.572

A lh. II/38.

összkomfortos

1

38

4.826

A lh. II./41.

összkomfortos

1

34

4.318

B lh. tetőtér 58.

összkomfortos

1

31

3.937

A szálláshelyek 1 szoba, konyha, előtér, kamra, fürdőszoba-WC, erkély kizárólagos használatú helyiségekből állnak. A szálláshely legfeljebb 60 hónapra vehető bérbe.

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
• házassági életközösségben élnek,
• a házastársak egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
• a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét,
• Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhető lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti szerződésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek megfelelő elhelyezésük nem oldható meg,
• Rendelkeznek induló előtakarékossággal (legkisebb összege 387.000.- Ft), valamint vállalják a havi kötelező előtakarékosságot (legkisebb összege 19.350.- Ft),
• az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik, és kötelezettséget vállalnak a szálláshasználati szerződés megkötésére,
• lakásügyük végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a szálláshasználati szerződésben foglalt határidő lejártáig gondoskodnak.

A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított e célra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának portáján (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.), vagy a lakásgazdálkodási csoportnál szerezhetők be.

A pályáztatásra került szálláshelyek (lakások) megtekinthetők 2006. augusztus 09-én és 16-án (szerdán) 9.00-11.00 óra között a LÉSZ Kft-vel (tel.: 312-730) történt előzetes időpont egyeztetés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. augusztus 23. (szerda)

A pályázatokat zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) címezve kell benyújtani. A borítékon a pályázók neve, lakcíme mellett kérjük a „Jelige: 6 FCSO” feltűntetését is.

A pályázatokat a Közgyűlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a 2006. szeptemberi ülésén.
A pályázatokkal kapcsolatos részletesebb információval a lakásgazdálkodási csoport szolgál (tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140)

Tartalom megosztása: