keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat költségalapon meghatározott bérű lakásra

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat költségalapon meghatározott bérű lakásra

2005 március 17 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 35/2003. (XI. 28.) sz. rendelete alapján pályázatot hirdet egy összkomfortos komfortfokozatú, egyszobás 32 m2 alapterületű, Zalaegerszeg, Platán sor 38. fsz. 4. szám alatti költségalapon meghatározott bérű lakás bérbe adására.

Pályázók köre: a 2002. december 31-ig szociális lakásra benyújtott és visszaigazolt lakásigényléssel rendelkező, aki a lakásra a  jelenleg érvényes (433,- Ft/m2 ) 13.856,- Ft/hó havi lakbért a leghosszabb időszakra (legalább 1 évre, de legfeljebb 5 évre) egyösszegben megelőlegezi,

A pályázato(ka)t írásban, zárt borítékban kell benyújtani. Az a pályázat nyertese, aki a magasabb összegű lakbér befizetését vállalta. Ajánlat egyezőség esetén a szociális helyzet, illetve a szociális lakásra tett bérbevételi ajánlat benyújtásának az időpontja dönt.
 
A lakás 5 évre adható bérbe, ezt követően – kérelemre – legfeljebb 2 alkalommal hosszabbítható meg az ott lakás 5-5 évre. Az ajánlatban szereplő és egy összegben befizetett lakbér lejártának időtartamáig a lakbér fizetés alól a bérlő mentesül, attól függetlenül, hogy időközben a lakbér összege emelkedett.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. április 12. (kedd), 16.00 óra.

A pályázatokat írásban, zárt borítékban egységes nyomtatványon kérjük benyújtani. Nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának portáján (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) vehetők át munkanapokon 8-16,30 között, pénteken 14,00 óráig. 

A pályázatot tartalmazó borítékon a címzésen kívül csak a pályázó nevét, pontos lakcímét és a „PLATÁN” jeligét kérjük feltüntetni.

A leendő bérlők kijelöléséről, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, 2005. április 28-i ülésén.

Tartalom megosztása: