keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat vegyes fogászati körzet ellátására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat vegyes fogászati körzet ellátására

2006 október 12 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a zalaegerszegi V. számú vegyes fogászati körzet vállalkozásban történő ellátására. A körzet ellátotti létszáma: 4.446 fő. A körzet működtetési joga betöltés jogcímen szerezhető meg.

Képesítési és egyéb feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés,
– a területileg illetékes Orvosi Kamara által a működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolása,
– tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő,
– büntetlen előélet,

A pályázathoz csatolni kell:
a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a területileg illetékes Orvosi Kamara által a működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolását,
– tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő biztosításáról szóló igazolást (tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum),
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A tevékenység kezdete: 2007. január 1.

A működés finanszírozása:
– a működéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani.

Benyújtási határidő: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4., Tel.:92/502-144 vagy 92/502-145).

Tartalom megosztása: