keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás iskolafogászati körzet vállalkozásban történő ellátására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás iskolafogászati körzet vállalkozásban történő ellátására

2005 március 30 - szerda
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a zalaegerszegi VIII. számú iskolafogászati körzet vállalkozásban történő ellátására.

A körzetek ellátási területe:
– Béke ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola (1-12. évf.)
– Kinizsi Pál Szakképző Tagiskola és Kollégiuma
– Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképző Tagiskola
– Alsónemesapáti Általános Iskola
– Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ

A körzet ellátotti létszáma: 1.724 fő.

Képesítési és egyéb feltételek: 
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott képesítés,
– a területileg illetékes Orvosi Kamara által a működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolása, 
– tevékenység ellátására ÁNTSZ által igazoltan alkalmas (saját tulajdonú vagy bérelt)  fogorvosi rendelő,
– büntetlen előélet,

A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a területileg illetékes Orvosi Kamara által a működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolását, 
– a tevékenység végzésére – az ÁNTSZ által igazoltan alkalmas – fogászati rendelő biztosításáról szóló igazolást (tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum),
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A tevékenység kezdete: 2005. június 1.

A működés finanszírozása:
– a működéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 napon belül.

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., Tel.:502-144 vagy 502-145).

Tartalom megosztása: