keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás összközműves telkek értékesítésére

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás összközműves telkek értékesítésére

2005 június 16 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a Kaszaháza városrészben a Kenyérgyár feletti területen (Gólya-domb) a Széchenyi Terv segítségével kialakított összközműves építési telkeit.

Az önkormányzat a telkeket két árverés alkalmával értékesíti.

Az első árverés időpontja és helyszíne: 2005. június 28 (kedd)  9.00 óra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. IV. emelet 401. sz. tárgyalóterem

Árverésre kerülő telkek helyrajzi számai:

6238/3; 6238/4; 6238/12; 6238/13; 6238/14; 6238/15; 6238/16; 6238/18; 6238/19; 6238/30; 6238/33; 6238/34; 6238/35; 6238/36; 6238/38; 6238/41; 6238/48; 6238/49;  6238/50; 6238/54; 6238/55; 6238/56; 6238/60; 6238/65

A felsorolt helyrajzi számokra a fenti árverésen csak kettő- vagy többgyermekes családok, illetve fiatal házasok árverezhetnek.

Fiatal házasok azok, akik házassági életközösségben élnek és a pályázat benyújtásakor a házastársak egyike nem töltötte be a 35. életévét.

Kikiáltási ár: 6.500,- Ft/m2+ Áfa, azaz 8.125Ft/m2

Minden pályázó csak egy ingatlan tulajdonjogát szerezheti meg.

A második árverés időpontja és helyszíne:  

2005. június 28.(kedd)  10.00 óra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
IV. emelet 401. sz. tárgyalóterem

Árverésre kerülő telkek:

A 9.00 órai árverés alkalmával el nem kelt telkek.

A felsorolt ingatlanokra bárki licitálhat. A licit induló ára 6.500,- Ft/m2+ Áfa,  azaz 8.125Ft/m2

A telek vásárlási jogát mindkét pályázat esetén a legmagasabb négyzetméter árat ígérő nyeri el.

A pályázatokon azok vehetnek részt, akik vállalják, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belül beépítik.

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására elidegenítési tilalom és terhelési tilalom kerül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre, kivétel a lakásépítésre felvett hitel.

Zalaegerszegi fiatal házasok, kettő és többgyermekes családok esetében a vételár megfizetésére legfeljebb két részletben történő fizetési kedvezmény adható azzal, hogy a második részletet legkésőbb a szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül kell megfizetni. A teljes vételár kifizetéséig a telekre tulajdonjog fenntartás kerül bejegyzésre. A vételár fele a szerződéskötéssel egyidejűleg fizetendő. A vételár meg nem fizetése esetén az önkormányzat a szerződést felbontja.

Az árveréseken való részvételi feltétel, árverési biztosíték befizetésének igazolása.

Árverési biztosíték: 1.000.000,- Ft

Az árverési biztosítékot az OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlára kell befizetni.

Árverési regisztráció kezdete mindkét esetben az árverés meghirdetett időpontja előtt 1 órával.

A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre, amelyen az árverezők nyilatkoznak az árverési feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalására, valamint feltüntetésre kerül az árverésen résztvevő pályázó neve, címe, aláírása.

A regisztráció során kell bemutatni a biztosíték befizetését igazoló bizonylatot.
A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásnak megfelelően regisztráltatta magát, és az árverési biztosítékot befizette.

A telekkiosztási vázrajz – melyen a telek helyrajzi száma és nagysága beazonosítható – kifüggesztésre került az önkormányzat földszinti hirdető táblájára 2004. december 31. napján.
Árveréssel kapcsolatos felvilágosítás Boros István vagyongazdálkodótól a 92/502-100/ 401. melléken,  vagy a Városfejlesztő Rt 92/ 510-175-os  telefonszámán kérhető.

Zalaegerszeg, 2005.június 16. 

Dr. Kovács Gábor, főjegyző

Tartalom megosztása: