keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Választási tájékoztató

Zalaegerszeg címer
Hírek

Választási tájékoztató

2006 március 31 - péntek
Tájékoztatom Zalaegerszeg város választójoggal rendelkező polgárait, hogy a 2006.évi országgyűlési képviselő-választás első fordulójára 2006. április 9-én, második fordulójára 2006. április 23-án kerül sor.

A módosított névjegyzék a Polgármesteri Hivatalban 2006. április 7-én 16.00 óráig megtekinthető.
Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazáshoz kérjük, vigye magával az értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése végett, továbbá  személyazonosság és lakcím  megállapítására alkalmas érvényes igazolványát.
Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:
• Lakcímet is tartalmazó régi típusú személyi igazolvány                                           
• Lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány
• Lakcímigazolvány  és útlevél
• Lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély
A személyazonosság igazolására  alkalmas az ideiglenes személyazonosító  igazolvány is,  a lakcímet pedig  tanúsítja  a lakcímigazolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár Magyarországon  igazolással szavazhat.  Igazolás kiadását ajánlott levélben 2006. április  4-ig beérkezőleg, személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. április 7-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától az első és/vagy második  fordulóra egyaránt.
Igazolás szükséges abban az esetben is, ha a választópolgár a szavazás napján kórházban tartózkodik és  lakóhelye nem a  kórház szavazókörzetébe tartozik.
Külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein, főkonzulátusain adhatja le szavazatát, amennyiben szerepel a külképviseleti névjegyzéken. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelem beadási határideje: március 17-én 16.00 órakor lejárt.
Akinek lakcíme csak Zalaegerszeg megnevezését tartalmazza, az Ő szavazásukra kijelölt szavazóhely: 16-os szavazókör, melynek helye: Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg, Kosztolányi út 17-21.

A Helyi Választási Iroda címe, elérhetőségei:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
Telefon: 92/502-114
E-mail címe: valasztas@zalaegerszeg.hu
A Helyi  Választási Iroda Vezetője: Dr. Kovács Gábor jegyző
A Zala Megyei 01. számú  Országgyűlési Egyéni Választókerületi  Választási Bizottság  összetétele:
Elnök:  Dr. Pápai Ferenc
Elnökhelyettese:  Dr. Orsós Ferenc
Tagjai:  Dr. Török Ferenc
              Dr. Koczka Csaba
              Dr. Horváth László
              Dr. Kiss András
              Kapiller Imre     
A Választási Bizottság címe: Zalaegerszeg, Kossuth 17-19.
A Választási Bizottság döntései a www.zalaegerszeg.hu portálon a választás 2006. címszó alatt tekinthetőek meg.

                 Dr. Kovács Gábor sk.
          Helyi választási iroda vezetője

Tartalom megosztása: