keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg – 1956.

Zalaegerszeg címer
Hírek

Zalaegerszeg – 1956.

2004 október 22 - péntek
Október 20. A zalaegerszegi TTIT klubban értelmiségi ankét volt. A Zalai Írócsoport meghívta Pándi Pál írót, aki a hazai szellemi és politikai életet érintő legfontosabb kérdésekről beszélt.

Október 23.
Ferenczi Flórián alezredes, hadosztályparancsnok helyettes ellenőrzést tartott a zalaegerszegi lövészezrednél, és javasolta, hogy a városban lévő, stratégiailag fontos objektumok őrzését szigorítsák meg.
A fegyveres testületek tagjai a sajtó és a rádió híradásaiból értesültek a budapesti eseményekről. Borka Zoltán, a 33. lövész ezred parancsnoka a honvédelmi minisztériumban volt értekezleten, az itthon lévő parancsnokok pedig hiába érdeklődtek, a HM ügyeletesétől azt a választ kapták, „hallgassa a rádiót, abból mindent megtud”. A rádió közleményei azonban csak fokozták a bizonytalanság érzését.
Este az MDP megyei irányítói tájékoztatót tartottak a pártbizottságok dolgozóinak, illetve a Megyei Tanács vezetőinek a fővárosi eseményekről. Szigeti István másod titkár pesti útjáról hazaérkezve beszámolt az egyetemisták megmozdulásáról.
A megyei pártvezetés nem értett egyet Gerő Ernő rádióban elhangzott beszédével, határozat született arról, hogy Gerő mondjon le. A vb táviratot küldött az MDP Központi Vezetőséghez, melyben a vezetőség azonnali összehívását, új Politikai Bizottság megválasztását kérték. A pártvezetők úgy határoztak, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel naponta üléseznek.
Október 24.
Borka Zoltán a 33. lövész ezred parancsnoka hajnali 3.30 és 4 óra között karhatalmi riadót rendelt el. Az ezred reggel 9 órára teljes harckészültségben volt. Az utakat lezárták, csak a munkásokat szállító teherautóknak engedtek mozgást.
Tóth Sándor a 32. tüzér ezred parancsnoka is riadóztatta alakulatát, és biztonsági okokra hivatkozva a város fontosabb pontjaira – posta, nyomda, városi tanács, megyei tanács, pártbizottság – honvédségi megerősítést küldött.
Bocskor András, Sipos Vilmos, Herczeg Alajos, Tóth Frigyes és Rattay Györgyné a Nefelejcs cukrászdában tüntetés megszervezéséről tárgyaltak.
A nap folyamán a rendkívüli helyzet miatt a Zala Megyei Tanács VB, a DISZ Zala Megyei VB, és a Hazafias Népfront Zala Megyei Bizottsága is ülést tartott. A Megyei Tanács táviratot küldött a Központi Vezetőségnek és a Minisztertanácsnak, amelyben elítélte budapesti „fasiszta csőcselék magatartását”. A DISZ és a Hazafias Népfront – az MDP KV álláspontjával megegyezően – „az ellenforradalmi terrort elkövető banditák támadása” ellen tiltakozott.
A 33. lövész ezred utasítást kapott a megyei pártbizottságtól, hogy a Budapestről érkező kocsikat tartóztassák fel, nehogy „ellenforradalmi elemek” érkezzenek a városba. A közellátás biztosításához a pártbizottság engedélyével az élelmiszerszállító autóknak szabad mozgást adtak.
Délután az alakulatoknál is gyűléseket tartottak, s hasonlóan a párt értékeléséhez, ellenforradalomnak ítélték a felkelést.
A zalai sajtó képviselői is úgy látták, „megyénk lakossága munkájával és magatartásával bizonyítja, hogy elítéli az ellenforradalmi eseményeket, és reménnyel várja a párt és a kormány kibontakozást hozó intézkedéseit”.
A vasutasok vörös csillagos sapka nélkül érkeztek szolgálatba. Az állomás épületéről leverték a vörös csillagot.

Tartalom megosztása: