keresés a weboldalon

Molnár Ernő

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2008

Molnár Ernő

Életpályájának két fontos objektuma van.

Az egyik Zalaegerszeg, a város, amely nemcsak a születési anyakönyvbe bejegyzett helységet jelenti számára, hanem erős érzelmi kapcsolatot is, mindenek előtt a szülőföld iránti vállalt hűséget, amelynek hiteles bizonyítéka, hogy élete, személyes sorsa teljes egészében ide, szülővárosához kötődik.

A másik: a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, a maga épületegyüttesével, tantermeivel, tanáraival, diáktársakkal, szellemiségével, amely amellett, hogy a 14 éves kisdiák felnőtté válásának, az ismeretek birtokbavételének helyszíne, az érettségi vizsgára készülő fiatalembert tudással felvértező alma mater, egyszersmind az egyetem kapujáig röpítő hátszél, a biztonságot nyújtó stabil és kiszámítható pont is a számára. Nem véletlen, hogy az egyetemi diploma megszerzése után, frissen végzett szakemberként első útja haza, a városba, majd a Csány Szakközépiskolába vezetett.

Molnár Ernő 1963-ban érettségizett az akkori Csány László Közgazdasági Technikumban, majd eredményesen felvételizett a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az államvizsga letételét követően könyvvitel-statisztika-tervezés szakos középiskolai tanári oklevelet kapott.

1968-ban hazatért Zalaegerszegre, ahol volt középiskolájában kezdte pedagógusi pályáját: nappali és levelező tagozaton tanított szakmai tárgyakat.

Szakmai pályafutásának fontos állomása volt a gyakorlati oktatásvezetői, majd igazgatóhelyettesi megbízatása.
Megfelelő mélységű tanítási gyakorlat és vezető tapasztalat birtokában pályázta meg 1997-ben az országosan is jó hírnevű szakközépiskola igazgatói állását, amelyet jelen pillanatban is betölt. Szaktanárként és igazgatóként egyaránt kitűnő eredmények birtokosa.  Ennek bizonyítéka  az oktatás területén elért eredményei: tanított a Pénzügyi és Számviteli Főiskola helyi intézetében, szakmai tankönyv társszerzője volt, gyakran kérték fel szakmai tantárgy írásbeli érettségi feladatainak összeállítására.

Másfél évtizeden keresztül szakmai vizsgabizottsági elnökként szerzett tapasztalatot a szakképzés színvonaláról.  Nevelő-oktató munkájának kiemelkedő eseményét jelentették azok a sikerek, amelyeket országos tanulmányi versenyeken értek el diákjai. Négy alkalommal statisztika tantárgyból a verseny első tíz helyezettje között végzett tanítványa, de csaknem minden évben szerepelt általa felkészített tanuló az országos döntőben, ezzel is öregbítve a város és az iskola hírnevét.

Igazgatói sikerei magas fokú szakmai felkészültségéből, vezetői képességeiből, empatikus és humánus személyiségéből fakadnak. Emellé társul az a szakmailag igényes és kreatív tantestület, amely a korábbi évek értékeit megőrizve vezetése alatt igazi közösséggé kovácsolódott.

Közös munkájuk eredménye, hogy a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola értékes hagyományait ápolva ma is városunk kiszámítható, stabil értékeket továbbadó, a diákok által egyik legszívesebben választott középfokú oktatási intézménye. Eredményei, jó híre túlmutat a város, a megye határán, országosan is a legrangosabb iskolák közötti élmezőnyben foglal helyet.

Szakmai és vezetői hitvallásához érdemes idézni az igazgatói pályázatában 2007 tavaszán leírtakat:
„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy országosan is élenjáró iskola munkáját szervezhetem és irányíthatom. Egy olyan sokoldalúan tevékenykedő iskoláét, ahol az elért eredményekben döntő szerepe van a tantestület magas színvonalú nevelő-oktató munkájának. A Csány Szakközépiskola fő értékeit, az iskola pedagógusainak hivatástudata, az ismeretnyújtás, az egyéni fejlesztés sikerélménye, a közös munka légköre és biztonságérzete, az iskola állandó fejlesztése jelentik.”

 Molnár Ernő több évtizedes magas szintű nevelő-oktató munkája, több mint egy évtizedes igazgatói tevékenysége alatt elért szakmai sikerei, emberi tulajdonságai következtében példaként szolgál a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete és tanulóközössége számára. Megérdemelten kapta meg 2008-ban a Zalaegerszegért díjat.

Tartalom megosztása: