keresés a weboldalon

Dr. Marx Gyula

Zalaegerszeg címer
Uncategorized

Dr. Marx Gyula

(Püspöknádasd, 1930. július 5. –   )

Püspöknádasdon született 1930. július 5-én. Apja molnár és földműves volt. A négy elemi elvégzése után a soproni bencéseknél tanult, majd Bonyhádon érettségizett.
A pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1955-ben.
Két évig a nagykanizsai kórház sebészetén dolgozott, majd 20 éven át Zalaegerszegen körzeti orvosként tevékenykedett. Gyógyító hivatásában – a magas színvonalú szakmai hozzáértés mellett – mindenkor  az emberek iránti szeretet és segíteni akarás vezérelte, mellyel méltán vívta ki a zalaegerszegiek tiszteletét és megbecsülését.

Tapasztalatait kamatoztatta a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületében, aktív tagja volt az országos vezetésnek és a Szakmai Kollégiumnak. Több éven át látta el az orvosetikai bizottság titkári teendőit.Szakmai munkája elismeréseként 1977-től nyugdíjazásáig az üzem-egészségügyi szolgálat főorvosi tisztjét töltötte be, ahol – munkatársaival együtt – jelentős eredményeket ért el a dolgozók egészségét károsító hatások kutatásában és megelőzésében.

Az üzem-egészségügyi szakrendelés számára kidolgozta a követéses morbiditási kartonrendszert a kódkönyvvel együtt.
Elismerésre méltó orvosi tevékenysége mellett közéleti szerepet is vállalt, így az 1956-os forradalom idején tagja volt a nagykanizsai kórház munkástanácsának és a Dunántúli Nemzeti Tanácsnak.

Tevékeny részt vállalt a rendszerváltás folyamatában: 1988 őszén alapítója, szervezője majd egyik vezetője a Magyar Demokrata Fórum megyei és helyi testületének.
1989-1994-ig – egy éves megszakítással – országgyűlési képviselőként kapcsolódott be a közéletbe.
Az önként vállalt és rábízott feladatokat mindenkor  nagy lelkesedéssel, elméleti és gyakorlati felkészültségének legjavát adva végezte.
Kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként 2002-ben Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetést kapott.
Az általa képviselt polgári értékek, példaadó családcentrikussága, elkötelezett lokálpatriotizmusa érdemessé tette 2009-ben Zalaegerszeg városa Díszpolgári címére is.

Fotógaléria:

Tartalom megosztása: