keresés a weboldalon

Vajda László

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2016

Vajda László

nyugalmazott középiskolai igazgató, volt önkormányzati képviselő, a Zala Megyei Önkormányzat Művelődési, Oktatási és Sport Osztályának nyugalmazott osztályvezetője

Vajda László 1946. július 11-én, Csáfordon született. Édesapja Vajda József tanár, népzene kutató, édesanyja Marton Etelka tanítónő volt.
Általános iskolai tanulmányait Nován végezte, majd a Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett 1964-ben.
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára történelem-földrajz szakra nyert felvételt.

1968 szeptemberétől V. éves egyetemi hallgatóként – Zala megyei ösztöndíjasként – a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumban kezdett tanítani, majd 1969-ben tanári diplomája kézhez vétele után is itt tanított.

Közben 1971-ben 5 hónapig katonaként szolgált Debrecenben és Zalaegerszegen.

1969-ben megnősült, egyetemi évfolyamtársát, Gombos Ágnes történelem-népművelés szakos középiskolai tanárt vette feleségül, 3 fiúgyermekük született.

Szakmai életútja:

1968 szeptemberétől a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumban kezdett tanítani történelem és földrajz tantárgyakat, emellett pályaválasztási felelős is volt, majd 1973 és 1975 között – nagyon fiatalon – igazgatóhelyettese lett az intézménynek.

1975. szeptember 1-től a Zala Megyei Tanács VB Művelődési Osztály főelőadója lett, 1978-tól 1985-ig pedig csoportvezető. Ez alatt a 10 év alatt a megyei oktatásügy irányításában nagy gyakorlatot szerzett.
1985-től a Ganz Ábrahám Szakközépiskola igazgatójává választották, mely tisztséget 1996. február 15-ig töltötte be. Itt az iskola vezetése mellett újból taníthatott.
1994 májusától decemberig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere felkérte, hogy – igazgatói munkája mellett – lássa el a város Művelődési és Közoktatási Osztályának osztályvezetői feladatait is.
1996-tól a Zala Megyei Önkormányzat Művelődés, Oktatási és Sport Osztályának munkatársa lett – pályázati úton – osztályvezetői minőségben, amely tisztséget nyugdíjazásáig viselt.

A tanítás és oktatás során szerzett tapasztalatait hasznosította a megyében, és azon kívül egyaránt. Az országos szakértői névjegyzékben, mint tanügy igazgatási szakértő szerepelt.  Vas, Győr megyékben is látott el ennek kapcsán feladatokat. Tagja volt – még nyugdíjasként is- az érettségi országos vizsgáztatói karnak is. Zala megyében, de azon kívül is, főleg Zalaegerszeg városában szinte minden középfokú intézményben betöltött érettségi elnöki funkciót. Nyugodt egyénisége, diplomáciai érzéke, a diákok és tanártársai iránti tisztelete, szeretete nagyban hozzájárult az érettségi vizsgák jó légköréhez.

 Egyéb megbízatásai:

1990-1994 között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottságának tagja, az oktatási albizottság vezetője.
1994-1998 között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 10. számú választókerületének képviselője Javaslataival, hozzászólásaival – melyekkel választókerületének problémáit is közvetítette, és a város ügyeit képviselte – segítette a közgyűlés munkáját.

Publikációi:

Sokoldalú érdeklődéséhez tartozott a helytörténeti kutatás is.
1974-ben a Zalai Tükör kiadványban jelent meg: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Zalában című tanulmánya, melyet még feleségével közösen írt.
1994-ben a Zalai Gyűjtemény 35. számában a Zalai Történeti Tanulmányok kötetben jelent meg az 1905-1906 évi vármegyei ellenállás történetét feldolgozó írása.
2000-ben Zala Megye Ezer Éve Tanulmánykötet a Magyar államalapítás millenniumának tiszteletére című megyei kiadványban jelent meg A középfokú oktatás Zala megyében című összegzése.

Társadalmi tevékenysége:

A sport kezdettől fogva hozzátartozott az életéhez. A Z. Dózsában sakkozott, majd fiatal tanárként az Országjáró Diákkört vezette a Ságvári Gimnáziumban. Hosszú éveken át a Csuti Sakk Club elnökségében dolgozott.
1974-től a Zala Megyei Természetbarát Szakszövetség elnökségi tagja volt.
Eleinte az Olajmunkás Kupa tájékozódási versenyein indult.
1973-tól a Zala Megyei Tájékozódási Futó Szövetség elnökségének is a tagja lett, 1992-től a szövetség felügyelő bizottságát vezeti.
1985-től a ZTE, majd 1998-tól a Z. Dózsa tájfutó szakosztályát irányította.
A Z. Dózsa SE megszűnő tájfutó szakosztály utódaként 1992-ben alakult meg a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club (ZTC), melynek alapító tagja volt. Az egyesület megalakulásától 2016 januárjáig az egyesület elnökeként tevékenykedett. A klub vezetőjeként és társadalmi aktívájaként számtalan sportesemény – sportági bemutatókon keresztül, magyar bajnokságokon át, a 2002-es Tájfutó Európa Bajnokságáig – főszervezőjeként, szervezőjeként öregbítette városunk hírnevét.
Vezetése ideje alatt Zalaegerszeg Város Közgyűlése – 2007-ben – Zalaegerszegért Díjjal jutalmazta a klubot.
Vajda László több évtizedes sportvezetői és sportszervezői tevékenységéért a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségtől Ripszám Henrik Emlékérmet kapott 2010-ben.
A klub tagjai örökös tiszteletbeli elnöki címmel köszönték meg eddigi munkáját.

A város kulturális és tudományos rendezvényein is rendszeresen részt vesz. Jelenleg is tagja a Ganz Ábrahám Szakközépiskola alapítványi kuratóriumának.
A város turista és tájfutó térképeinek és a ZTC zalai versenyeinek szervezésében minden alkalommal részt vesz, szakmai tapasztalatát a klubbal szívesen megosztja.

A közélet iránt érdeklődő, művelt, hasznos tagja a városnak, példakép lehet mindenki számára.

Közéleti és szakmai tevékenységét 2016-ban Zalaegerszegért díjjal ismerték el.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: