keresés a weboldalon

Unyi János

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2014

Unyi János

nyugdíjas intézményvezető

Unyi János 1951. november 5-én született Zalaegerszegen. Általános és középiskoláit szülővárosában végezte.
Majd 1974-ben a szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán, 1978-ban pedig népművelés szakon szerzett diplomát.
1982-ben pszichopedagógus-tanár szakon vizsgázott a budapesti Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán. 2005-ben szociális szakvizsgát tett az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Társadalomtudományi Tanszékén.

Kezdetben Zalaegerszegen, a közművelődésben dolgozott, 1970-1978 között, mint klubkönyvtár vezető, majd művészeti csoportvezetőként végezte munkáját az Ifjúsági Házban.
1978-tól 36 esztendőn át a szociális ágazatban tevékenykedett 2014-es nyugdíjba vonulásáig.
A gyermekvédelmi szakellátás, illetve a gyermekjóléti alapellátás, családsegítés területén dolgozott.
Munkáját az elhivatottság, a rászorultakon való önzetlen segíteni akarás, a humanizmus és a tolerancia jellemezte mindvégig.

1993-tól 2014-ig önállóan, előbb igazgatóként, majd intézményvezetőként végezte példaértékű segítő és irányító tevékenységét. Nyolc évig a Zalaegerszegi Gyermekotthon igazgatója, majd 2001 és 2014 között a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője volt.

1985 óta ír szakmai cikkeket, tanulmányokat különböző gyermekvédelmi témakörökben. Országos pályázatokat nyert, illetve tanulmánykötetben jelent meg munkája az Országos Pedagógiai Intézet szerkesztésében.

1994 óta részt vesz pályázatírásban, illetve projektmenedzseri tevékenységben. A Humánerőforrás Operatív Program, illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program szakmai vezetője, majd projektvezetője volt.

2004-től 6 éven keresztül tanította a jövő szakembergárdáját szociális gyerek- és ifjúságvédelem szakon, a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskolában.

Sokoldalúságát és elhivatottságát bizonyítja, hogy e tevékenységek mellett maradt ideje és energiája tréneri feladatok elvégzésére is.
Hét megye szakembergárdáját képezte hatékony kommunikáció, illetve konfliktuskezelés témakörben.
Az általa írt és összeállított, 2011-ben akkreditált (30 órás) képzése a „Változásmenedzselés a szociális szférában” címet viseli. Eddig nyolc alkalommal tartotta meg közmegelégedéssel a megye és a város szociális szakemberei részére.

További tevékenységeit is a szakmai igényesség, a precizitás és a kreativitás jellemzi.
Andráshida városrész 800 éves évfordulóján televíziós interjút készített, verset írt és szavalt, illetve kulturális és sportvetélkedőt vezetett a település lakói részére.

Unyi János a szociális területen végzett sokoldalú és kimagasló színvonalú, egyben példaértékű munkája érdeméül 2014-ben Zalaegerszegért díjat kapott.

 

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: