keresés a weboldalon

Horváth Miklós

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2017

Horváth Miklós

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségének vezetője

Horváth Miklós 1951. december 4-én született Botfán. Általános iskolai tanulmányait Zalaegerszegen végezte, 1966-tól a Ganz- Mávag Zalaegerszegi Gyáregységénél volt szakmunkástanuló, majd a sikeres vizsgák után, 1969-től a Zala Volán Vállalatnál dolgozott különböző munkakörökben.

1969-ben vizsgázott vasesztergályos szakmából, s még ez évben hivatásos gépjárművezető engedélyt szerzett. 1975-ben a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, főiskolai oklevelét pedig politikai iskolában szerezte meg 1981-ben. 1991-ben felsőfokú külkereskedelmi és áruforgalmi szakképesítést szerzett és 1995-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szakközgazdász karán.

A rendszerváltozást követően ötven civil szervezet bevonásával megalakította a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségét.

Fő feladatának a civil önszerveződések, közösségek megalakulásának, működési feltételei megteremtésének segítését tekintette. Szervezőmunkája eredményeként a Szövetséghez csatlakozott civil szervezetek száma néhány év alatt elérte a százat. Ezek jelentős része szociális, egészségügyi, karitatív és az idős generációt segítő, összefogó klubok, egyesületek voltak.

1995-ben PHARE támogatással létrehozta a Zalai Regionális Szociális Forrásközpontot. Feladatuk a szociális ellátó rendszer átalakításának segítése volt. Ennek keretében – irányításával – munkaügyi, munkajogi tanácsadó hálózatot hoztak létre, s több hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását végző programot indítottak el.

Minisztériumi megbízással végezte szociális programok monitorozását, szervezte a szociális szakemberek képzését, szupervízióját. Munkájában mindig kiemelt helyet kapott a hátrányos helyzetű embertársainkkal és az idősekkel való törődés.

Gerontológiai szakmai műhelyt hozott létre az idős emberek speciális helyzetének felmérésére, az idős emberek segítésére.

Irányításával készült el 1996-ban Zalaegerszeg város első szociális térképe, amely alapdokumentum volt a város szociális ellátó rendszerének fejlesztésében. Háromezer példányban készítették el Zala vármegye „Szociális Kalauzát”.

Megalakította a Fogyasztók Megyei Szövetségét. 1999-ben a Megyei Kereskedelmi Felügyelőséggel és a Zala vármegyei kamarákkal együttműködve az országban elsőként hozták létre a Megyei Békéltető Testületet, amelynek fő célkitűzése, hogy segítse a vásárlók, a szolgáltatók, a kereskedelem különböző szereplői között létrejött konfliktusok megoldását.

2002 évtől két cikluson át Zalaegerszeg város önkormányzati képviselője volt.

A Szociális Bizottság, a Költségvetési Albizottság tagjaként, a Gazdasági Bizottság alelnökeként tevékenykedett. Részt vett a Griff Bábszínházat fenntartó Társulati Tanács munkájában.

2010-től négy éven át dolgozott a Millecentenáriumi Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökeként és a Lakhatásért Közalapítvány alelnökeként. 2006-os megalakulásától tagja, majd elnöke a Nemzeti Civil Alap Nyugat-dunántúli Kollégiumának. 2011. évi nyugdíjazását követően önkéntes munkában tovább folytatta a TESZ-ben elkezdett munkáját.

Munkája elismeréseként több kitüntetésben részesült, mint például Vöröskeresztes Munkáért Ezüst fokozat, TIT Aranykoszorús jelvény, valamint „Köztársasági Érdemérem Bronz Fokozata”

Kiemelkedő, példamutató közösségi tevékenységéért, valamint az idősek érdekében végzett több évtizedes munkájáért Zalaegerszegért díjban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: