keresés a weboldalon

3. Gazdálkodási adatok

Zalaegerszeg cmer

3.1 Költségvetés, beszámolók
3.2 Létszám és személyi juttatás adatai  
3.3 Támogatások
3.4 Szerződések
3.5 Koncesszió
3.6 Egyéb kifizetések
3.7 Uniós fejlesztések
3.8 Közbeszerzések

3.1 Költségvetés, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költsgévetés beszámolója.

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2023.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2022.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2021.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2020.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2019.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2018.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2017.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (2016.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései (2015.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései (2014.)
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései (2013.)

A költségvetés végrehajtása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  21/2020. (VI.25. ) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  16/2019. (V.24. ) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  15/2018. (V.25. ) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  14/2017. (V.26. ) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  14/2016. (V.20. ) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.)  önkormányzati  rendelete a 2014. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.)  önkormányzati  rendelete a 2013. évi zárszámadásról

3.2 Létszám és személyi juttatás adatai

3.2 A foglalkoztatotti létszám és személyi juttatások

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.3 Támogatások

3.3 Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

3.4 Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani.

3.5 Koncesszió

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

3.6 Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

3.7 Uniós fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

3.8 Közbeszerzések

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Az Önkormányzat és a Hivatal által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista