keresés a weboldalon

Intézze ügyeit elektronikusan

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az E-ügyintézési tv., valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: Vhr.) 37. §-a alapján a Hivatal által nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

A Hivatal az elektronikus ügyintézést elektronikus űrlapok (iForm) igénybevételével, valamint a Hivatal honlapján megtalálható formanyomtatványok és az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír szolgáltatás) segítségével biztosítja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

Hivatali kapu neve rövid neve KRID-je
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ZMJVPH 705102712
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ZMJVPH2 528692718
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ZMJVONK 241945361

Az elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége: 92/ 502-114, info@zalaegerszeg.hu

E-Közigazgatás

E-Önkormányzat 

Általános tájékoztató / Szabályzatok

Ügyintézés

Ügyleírások – formanyomtatványok, elektronikus ügyintézés

Adóügy

Adóügy

Ügyeik elektronikus úton történő intézésére az E-Önkormányzat Portálon van lehetőség, amelynek elérhetősége https://ohp-20.asp.lgov.hu. Nyomtatványaink, valamint az adóegyenleg lekérdezés is itt érhető el.

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ÁNYK formátumban fellelhetők.

Azon magánszemély (NEM VÁLLALKOZÓ!) ügyfelek, akik nem kívánnak elektronikus ügyet indítani, ők is elkészíthetik az adóbevallásaikat (https://www.nav.gov.hu/), adatbejelentéseiket, bejelentéseiket, kérelmeiket (https://ohp-20.asp.lgov.hu) és kinyomtathatják, amelyet személyesen vagy postán eljuttatják az önkormányzati adóhatósághoz. (Beküldés nélküli ügyindítás)

Tájékoztatók

ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem, egyéb cselekmény

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Automatikus részletfizetési kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Bevallás előrehozott helyi adóról

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kérelem adófelfüggesztésre

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához magánszemélyek részére

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Megkeresés köztartozás behajtására

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Túlfizetési, átvezetési- és visszatérítési kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról megállapodás/ nem megállapodás alapján

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem/formanyomtatvány

Kérelem/formanyomtatvány

Ügyindítás

GÉPJÁRMŰADÓ

Kombinált áruszállítás bejelentése

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

IDEGENFORGALMI ADÓ

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2021.01.01-től)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2022.01.01-től)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Idegenforgalmi adóbevallás és önellenőrzés 2023. évi nyomtatvány

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

JÖVEDÉKI ADÓ (MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT)

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

JÖVEDELEMADÓ (TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS)

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló – kiegészítő nyilatkozat

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

KOMMUNÁLIS ADÓ

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díj bevallás 2022. adóévről magánszemélyek részére – Formanyomtatvány

Talajterhelési díj bevallás 2024. adóévről magánszemélyek részére – Formanyomtatvány

Nyilatkozat talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatosan:

Talajterhelési díj bevallás 2023. adóévről magánszemélyek részére (kapcsolódó tájékoztató)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Általános igazgatás

BIRTOKVÉDELEM

Birtokvédelmi kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

CÍMKEZELÉS, LAKCÍM NYILVÁNTARTÁS

Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Címigazolás

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

KÉRELMEK

Igazolási kérelem egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás
Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

KERESETLEVÉL

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

MEZŐGAZDASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés (panasz) bejelentése

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

NYILATKOZAT

Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Ipar-kereskedelem

SZÁLLÁSHELY

Szálláshely megszűnésének bejelentése

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás
Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

TELEPENGEDÉLY

Bejelentés ingatlanközvetítő, vagyonértékelő tevékenységről (magánszemély részére)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Bejelentés ingatlanközvetítő, vagyonértékelő tevékenységről (gazdálkodó szervezet részére)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás
Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Működési engedély visszavonási kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

VÁSÁR, PIAC

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Településüzemeltetés

KÉRELEM
Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Víziközműre történő utólagos csatlakozás iránti kérelem

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó kutak (ásott kutak) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó kutak (fúrt kutak) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárása

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Vadkárfelmérési eljárás

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Méhészeti nyilvántartás

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Méhészet bejelentő lap vándoroltatáshoz

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Méhészet kijelentő lap vándoroltatáshoz

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Oktatás, kultúra

A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj igényléséhez (kérelem)

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Közterület használat

Szociális ügyek

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás
Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Szociális krízisalap támogatás

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyintézés / kitöltés útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Gázártámogatás

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás

Kapcsolódó – a Hivatal honlapjáról letölthető dokumentum:

 

Családvédelem – Hozzátartozók közötti erőszak

Tájékoztató családvédelmi ügyekben
Ügyleírás családvédelmi koordináció


Egerszeg Kártya

Ügyleírás / kitöltési útmutató Kérelem / formanyomtatvány Ügyindítás


PÁLYÁZATI ADATLAP

A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzataiból nyújtott támogatás alapelvei, a támogatás odaítélése, elszámolás

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete alapján a közgyűlés bizottságai átruházott hatáskörben döntenek a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok felosztásáról.
A bizottságok ezen előirányzatok terhére céljelleggel nyújtanak támogatást.

A céljellegű  támogatás lehet:

  1. a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
  2. b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

Támogatásban részesülhet az a támogatott,

  1. a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
  2. b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti írásbeli kérelmet nyújtott be,
  3. c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs, és
  4. e) amelynek az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása.

 A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, kabinet) felé.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

A támogatás nyújtásának és odaítélésének alapelvei

Pályázati adatlap és nyilatkozat

Elszámoló lap és pótlap