keresés a weboldalon

Bérces György

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2011

Bérces György

1927-ben született a Baranya megyei Nagypallban, földműves családban.
Az elemi és a polgári iskola elvégzése után beiratkozott a Bajai Állami Tanítóképzőbe.

1944. decemberében német nemzetiségi származása miatt egy Donyec-medencei szénbányába vitték „málenkij robot”-ra, ahonnét másfél év után sikerült hazajutnia.

Ezek után folytatta tanulmányait: a Bajai Állami tanítóképzőben tanítói, majd a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskolán 1952-ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett.
1951-ben gyakorló tanárként került Zala megyébe, Lispeszentadorjánba.

1952-ben megnősült, felesége és lánya pedagógusok, fia az ELTE fizika tanszékén tanít. Lispeszentadorjánban 1975-ig élt és dolgozott tanárként, majd iskolaigazgatóként. Igazgatói tevékenysége alatt a régi iskolaépületet felújították, kezdeményezésére óvoda és kultúrház épült a faluban, ahol maga is szervezte a kulturális rendezvényeket, programokat.

1999-2000-ben helytörténeti gyűjtőmunkát végzett Lispeszentadorján történetéről.
A képekkel, térképekkel illusztrált könyvet 2000-ben adták ki.

1975-ben családjával Zalaegerszegre költözött, és 1975-től nyugdíjazásáig, 1988. decemberig az Andráshidai Általános Iskola tanára és igazgatója volt.
Az itt töltött 13 év alatt az intézmény nagy fejlődésen ment keresztül: az 1958-ban épült iskola 1980-ra 12 tantermessé bővült, nagymértékben nőtt a szemléltető eszközállomány, szaktantermek alakultak ki, szépült az udvar és a tornapálya környéke.
1984-ben az iskola az ő kezdeményezésére vette fel a zalai születésű Öveges József fizikus professzor nevét. (Az utat nem volt könnyű kijárnia, mivel az akkori városvezetés Öveges Professzort egyházi személye révén nem akarta névadóként támogatni.)
Szintén ebben az évben fotókkal is illusztrált jubileumi kiadványt készített az iskola 100 éves évfordulója alkalmából az iskola történetéről, életéről, dolgozóiról, diákjairól, versenyeredményeiről.
1987-ben újabb 2 tanteremmel bővült az iskola.
Igazgatói pályafutása során az intézmény fejlesztése mellett számos kulturális rendezvényt, kirándulást, külföldi utakat szervezett az iskola dolgozói, a tanulók és a szülők számára.

Nyugdíjas éveiben is aktívan tevékenykedett, helytörténeti gyűjtést végzett Andráshida és az andráshidai intézmények történetéről.

Kitüntetései:

1959 – Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
1985 – Centenáriumi Érem a város fejlődésének önzetlen támogatásáért, anyagi és szellemi gyarapításáért
1985 – Vöröskeresztes Munkáért Kitüntetés
1985 – Kiváló Munkáért Kitüntetés
1988 – Kimagasló Társadalmi Munkáért Arany Fokozat
1988 – Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Az andráshidai Öveges-iskolát nyugdíjazásáig, 13 éven át  irányító Bérces Györgynek több évtizedes, elkötelezettséggel végzett oktató, nevelő munkáját, az intézményért kifejtett szakmai tevékenységét, valamint Andráshida kulturális életének formálásáért tett fáradozásait 2011-ben Zalaegerszegért díjjal köszönték meg.

 

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: