keresés a weboldalon

Pozsik Lajos

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2011

Pozsik Lajos

Pozsik Lajos 1955-ben született Egerbocson.
Debrecenben biológia-földrajz szakos középiskolai tanári, majd Keszthelyen Természetvédelmi Szakmérnöki diplomát szerzett.
1978-ban kezdte pályafutását biológia-földrajz szakos tanárként.

Az 1989/90-es tanévtől a Ságvári Endre Gimnázium (ma Kölcsey Ferenc Gimnázium) alkalmazottja lett, és több, mint 2 évtizedig a biológia-földrajz-kémia munkaközösség vezetője volt.
Szaktanári munkáját kezdettől fogva magas színvonalon, „megszállottan” végezte.
Színvonalas oktató munkájának méltó bizonyítékai a megyei és az országos tanulmányi versenyek, tudományos diákköri konferenciák, amelyeken évről évre eredményesen szerepeltek diákjai, akik közül később sokan sikeres tanulmányokat folytattak biológia irányú felsőoktatási intézményekben. Pozsik Lajos az iskola környezeti nevelésében is mindig irányító szerepet vállallt.

Nemzetközi projektekben is dolgozott tanítványaival. Környezetvédelmi témákban 2 Comenius programban is közreműködött finn, svéd, szlovák és német iskolák diákjaival, illetve tanáraival.
Az ő vezetésével – több mint 200 pályázó közül – az iskola elnyerte a Környezeti Nevelési Mintaiskola címet, amelynek programját az iskola azóta is folyamatosan teljesíti.
A Kölcsey Gimnáziumban a környezeti neveléshez kapcsolódó fotókiállítás, vetélkedő szervezése is fűződött a nevéhez.
Rendszeresen szervezett egészségnevelési programokat, kiállításokat, vetélkedőket mind az iskola, mind a megye diákjai számára (például: őszi gyümölcshét, tej és péknapok, gombagyűjtő kirándulás és gomba kiállítás).
Ezen programok megvalósításához legtöbb esetben pályázati úton teremtette meg a költségfedezetet.

Emellett egyéni továbbképzéseire is mindig gondot fordított. Rendszeresen részt vett szakmai konferenciákon, elvégezte a természetvédelmi szakmérnöki szakot, a mérés-értékelés tanfolyamot, a környezeti nevelés és továbbképzés W1/2/93.sz Phare projektet. A „Természeti környezet és Európa” ökológiai szemináriumot Hamburgban és az Erdei iskola program- és tanulásszervezés elvei és gyakorlata című továbbképzést is.
1995-től biológia szaktárgyi oktatás szakértője lett.
Publikációi jelentek meg a Tudomány, a Természet Világa, a Természetbúvár és a helyi újságokban is.

Az iskola minden tanévben az arra érdemes tanárnak adományozza a Kölcsey gyűrűt a 2019/ 2020-as tanévben a tantestület szavazata alapján Pozsik Lajos nyerte el ezt a elismerést.
Pozsik Lajos neve egybefonódott a biológiával a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Munkássága olyan szerteágazó és sokrétű volt, mindenki előtt ismeretes volt agilitása, precizitása, valamint elhivatottsága munkája iránt.
Tanóráit úgy tartotta, mintha egyetemi katedrán állna, magas szintű szakmai tudása tiszteletet követelt a diákok körében. A tanórán kívüli tevékenységei mondhatni megmozgatták a diákságot, mert számtalan túrát szervezett és bonyolított le. Tehetséggondozása, nem csak a természet szeretetét közvetítő túrákban valósult meg, hanem a verseny felkészítésekben, környezetvédelmi, egészségnevelési akciókban is.
Szakmai tudása nemcsak a biológia ismeretek további gyarapításában mutatkozott meg, hanem önálló kutatási területek feltérképezésében, mint Festetics Imre „az első magyar genetikus” szellemi örökségének feltárása. A természettudományos laborban végzett  munkája nem csak az iskola diákjainál tette lehetővé a természettudományok szemlétes, gyakorlati elsajátítását, hanem a megye több iskolájából érkező diákjai számára is.

Pozsik Lajos, a Kölcsey-gimnázium nyugdíjba vonult tanára a környezettudatos szemléletmód meghonosításában alkotott maradandót.
Több évtizedes oktató munkáját, közösségformáló tevékenységét és szerteágazó munkásságát 2011-ben Zalaegerszegért díjjal is elismerték.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: