keresés a weboldalon

Kocsmár Zoltánné

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2011

Kocsmár Zoltánné

Kocsmár Zoltánné Zalaegerszegen érettségizett 1970-ben a Deák Szakközépiskola elődje, a 3. számú Szakközépiskola és Gimnáziumban.
1977-ben végzett szociális szervezőként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd 1993-ban második szakként a Fogyatékosok egyéni és csoportos foglalkoztatása szakon.
2003-ban szakvizsgát tett a „Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja” szakmai terület anyagából. 2004-ben tereptanári képzettséget szerzett.

1970-től 1976 végéig a Zala Megyei Tanács Egészségügyi Osztály létszámába tartozva a Szociálpolitikai Csoport szakmai felügyelete alatt végezte munkáját. Az országban elsők között a zalaegerszegi járásban a házi és napközi otthoni gondozás megszervezését, a hálózat kiépítését végezte, mint járási házi szociális gondozó.
1977-től a Városi Tanács Egészségügyi Osztálya Szociálpolitikai Csoport állományába került. A volt járás területe mellett Zalaegerszeg város napközi és házi szociális gondozását szervezte, irányította.
1979. áprilisától az integráció következtében munkája összekapcsolódott a Pózván működő Szociális Otthonnal: a területi gondozás képviselőjeként összekötő feladatot látott el a területi és intézményi gondozás között.
A pózvai Szociális Otthonban az új száz férőhely bővülésével szükségessé vált a gondozás szakmai színvonalának fejlesztése, melynek következményeként 1981. februártól igazgató-helyettes lett a zalaegerszegi szociális otthonban 1982. június 30-ig.
1982. július 1-től decemberig megbízott igazgató, majd 1983. augusztusáig, kislánya megszületéséig ismét igazgató-helyettesként az intézmény gondozási tevékenységének egyszemélyes irányítója volt.
1984. szeptemberében kezdett újra dolgozni a szociális otthonban, mint főmunkatárs a mentálhigiénés csoportot, majd a módszertani csoportot irányította.
1987. július 1-től Zalaegerszeg város által létrehozott Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonát 24 évig sikeresen vezette egészen az intézmény 2011. október 1-jei átalakulásáig. Az általa vezetett intézmény 2004-ben vette fel a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye nevet.

1989-től 2008-ig részt vett a megyei Módszertani Intézmény vizsgálataiban. A Zala Megyei Közgyűlés a megyei módszertani csoportban állandó bizottsági tagként végezte a megyében az értelmi fogyatékosok munka- és pályaalkalmassági vizsgálatát 2000-ig.
2000-en felkérték a Notre Dame Rend által fenntartott „Miasszonyunk” Időskorúak Otthona vezetésére, amit részmunkaidőben végzett, 2003. szeptemberéig.
Felnőttképzést szervező intézmények felkérésére a szociális gondozó-ápoló szakképzésbe, mint oktató, gyakorlati vezető tevékenykedett több évig.
A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal együttműködve „A fogyatékkal élők segítői szakmai műhely” munkájában aktívan részt vesz. Továbbképzések szervezésében, pályázatok előkészítésében közreműködött, illetve intézménye helyet adott a műhely összejöveteleinek.

Jó kapcsolatot alakított ki a városban működő társintézményekkel, helyi és országos érdekvédelmi szervezetekkel.
A munkáját felelősséggel, toleranciával, a rá bízott gondozottak iránti tisztelettel végezte. Az emberi méltóság és az önrendelkezés mindenek felett való szem előtt tartása volt.
41 éves pályafutása után, 2011. október 1-től megérdemelt nyugdíjas éveit tölti.
Kocsmár Zoltánné tiszteletreméltó szakmai életútjával megérdemelten kapta meg 2011-ben a Zalaegerszeg díjat.

Kocsmár Zoltánné sokat tett a sérült fiatalok képességeinek fejlesztése, társadalmi elfogadásuk megerősítése érdekében.
Ezen tiszteletreméltó szakmai életút ismeretében Kocsmár Zoltánné megérdemelten kapta meg 2011-ben a Zalaegerszeg díjat.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: