keresés a weboldalon

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Tantestülete

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Tantestülete

Az intézmény a város legrégebbi középiskolája: az 1884-ben alapított kereskedelmi iskola jogutódja. 1924-ben vette fel Csány László nevét.

A kiforrott értékrendszerrel, pedagógiai kultúrával, szakmai igényességgel működő, az állandó változásokhoz alkalmazkodni tudó szakközépiskola az évtizedek során a nevelési és oktatási céljainak megvalósítása érdekében, a fejlődést értékelő és akaró, erős kohézióval rendelkező nevelőtestületet hozott létre.

Az intézmény szakmai képzésének struktúrája fél évszázad alatt formálódott ki, a gazdaság igényeinek megfelelően folyamatosan változva, bővülve: az 1960-as évektől számviteli gazdálkodási, majd igazgatási ügyviteli és pénzügyi, 1973-tól pedig – az ország három szakközépiskolája egyikeként – elsőként indította be a számítástechnikai képzést.

A rendszerváltozás, s azt követően a közoktatási és szakképzési rendszer átalakulása döntően megváltoztatta a képzést. A nagyvállalatok felbomlása, a kis- és középvállalkozások szakemberigénye újrafogalmazta a munkaerő keresletet; az iskolától a szakmai tárgyak tartalmi változása mellett szemléletváltozást követelt. Igényként jelentkezett az idegen nyelvek magasabb szintű oktatása, a számítógép alkalmazásának elsajátítása.

Mindez szükségessé tette a képzés időtartamának növelését és belső szerkezetének átalakítását. A lehetőséget erre az 1993-ban elnyert PHARE pályázat teremtette meg, mellyel az iskola bekapcsolódott a világbanki tantervű (4+1 évfolyamos) modellbe, amely a későbbi – 1997/98-től – bevezetett új képzési program alapját is jelentette. Ezzel, a kort megelőzve, az iskola áttért a közoktatási törvény által csak négy év múlva megkövetelt rendszerre: az alsó négy évfolyamon csak az általános műveltséget megalapozó érettségire történő felkészítés folyt, s csak ezt követően vettek részt a tanulók szakmai képzésben. Ez utóbbi – az OKJ hatályosulásával – széles skálát fogott át, de mindvégig az iskola profilján belül maradt, gazdasági, ügyviteli és informatikai területeken.

Az ezredforduló újdonságaként jelentkezett a felsőfokú szakképzési formák előtérbe kerülése, amelyek azóta is döntő szerepet játszanak az intézmény képzési kínálatában.

Az alapos és korszerű képzés mellett a nevelő testület kiemelt feladata a tanulók felsőfokú tanulmányokra való felkészítése, elsősorban a szakiránynak megfelelő gazdasági és informatikai főiskolákra, egyetemekre. Évről évre növekvő a sikeresen felvételiző tanulók aránya. A magas továbbtanulási arány mellett az intézmény tanulmányi versenyeken induló diákjai is szép sikereket érnek el.

A matematika és fizika mellett közel hasonlóak a vármegyei versenyeredmények idegen nyelvből, történelemből és magyarból is. A rendszerváltás óta kiemelten fontos tantárgy a közgazdaságtan, melyből az országos tanulmányi versenyen minden évben van döntős csányos diák és négy alkalommal szerepeltek az első 10 között.

A nyelvoktatásban hagyományokkal alig rendelkező intézmény az elmúlt években ugrásszerű fejlődést ért el.

Az iskolában aktív sportélet folyik, amelyben sikerült egyensúlyt teremteni az élsport és a tömegsport között. Kiemelkedő a sportágak közül az atlétika, melyben minden évben országos diákolimpiai döntős az iskola csapata és több dobogós hellyel büszkélkedhetik. Kosárlabdában is szép eredményekkel büszkélkedhetnek: a megyei versenyeket megnyerve országos helyezéseket szereztek.

A tantestület egésze támogatja a tanulók rendszeres testmozgásának biztosítását.

Az iskola tanórán kívüli tevékenységét az énekkar, az irodalmi színpad, a diákstúdió és a rendszeresen megjelenő évkönyv színesíti. Mindezen tevékenységek magas színvonalához nagyban hozzájárul a jól működő Diákönkormányzat. A diákmozgalom fontos szerepet tölt be a diákélet szervezésében, a szabadidő hasznos eltöltésében és a diákjogok érvényesítésében. Tanárok és diákok együttes munkájának eredményei az iskolai élet hagyományossá vált rendezvényei és ünnepségei, így a gólyaavató és gólyabál, a szintén bállal összekötött szalagavató, a ballagás. A hagyományok sorába illeszkedik az iskola névadójáról való megemlékezés: a diákok képviselői minden évben megkoszorúzzák a budapesti Kerepesi úti temetőben Csány László sírját.

Az iskola sokoldalú tevékenységében, elért eredményeiben döntő szerepe van a tanárok magas színvonalú nevelő-oktató munkájának. Pedagógusai hivatástudata, az ismeretnyújtás, az egyéni fejlesztés sikerélménye, a közös munka légköre és biztonságérzete, az iskola fejlődésének és fejlesztésének lendülete jelentik a Csány fő értékeit, ezért a tantestület 2010-ben Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült.

Tartalom megosztása: