keresés a weboldalon

ifj. Horváth Károly

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

ifj. Horváth Károly

1987-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán ének, zene, népművelés szakának diplomáját 2000-ben az akkor – e vonatkozású – legmagasabb színvonalat biztosító Nyíregyházi Tanárképző Főiskola ének, zene, népzene szak másoddiplomájával egészítette ki.

Hosszú évek óta a felnőtt és ifjúsági népzenei hagyományápoló csoportokat, együtteseket oktat, vezet és zenei kíséretekben aktív szerepet lát el a Harangláb Népzenei Együttessel, hosszabb kapcsolatot tudhat a Magyar Tekerőlant Együttessel.

Gyakori zenekari tagja volt Norvégiában, Bulgáriában nagy sikerrel szereplő híres Jánosi Együttesnek, a „Magyar Napok” kulturális misszióját betöltve.

Mind egyéni előadóként, mind együttes vezetőként Európa összes országába eljutva tovább erősítette Kodály, Bartók által kiharcolt magyar népzene elismertségét, dicsőséget szerezve személyén túl hazájának és Zalaegerszegnek is, amely országokban sok CD felvétel is bizonyította elismertségét.

Kiemelést érdemel Szlovénia által rendezett Unisef program, amelyen Milan Kučan államelnök személyes meghívásának eleget téve szerzett elismerést és újabb híveket a magyar népzenének.

Nevezett rendszeres tagja Zalaegerszeg testvérvárosi delegációinak, ahol városunk népzenei kulturális reprezentánsaként sok sikert tudhat magának.

A tengerentúlra is eljutva, Mexikóban a Zalai Táncegyüttes zenei kíséretének tagja is volt.

Kárpát-medencei magyarsággal tartott értékteremtő kapcsolatai Székelyföldre, Muraközre, Gyimesi csángók vidékére, Erdély egyéb területeire is kiterjedt, amely utóbbinál minden magyar rendezvényen állandó meghívott volt.

Burgerlandi kulturális kapcsolatok keretében több évig részt vett ottani gyermekek népzenei oktatásában.

A magyar és tájjellegű népzene és népi énekművészetben kifejtett tevékenységére bel- és külföldön is felfigyeltek.

Szerepelt a Bartók rádióban, a Duna TV Főtér műsorában és egyéb televíziós adásokban.

A szlovéniai Lendván folyamatos népzenei műsorral jelentkezik rádiójukban.

Országos zsűri tagja a Vass Lajos Népzenei Csoportok versenyének. Kórusok Tanácsának Pávaköre Országos Zsűrijének több, mint 10 éve tagja. Tulajdonosa 1986-tól a Népművészet Ifjú Mestere, a TIT népzenei tevékenységet elismerő díjának.

A Kárpát-medencei népdalok, népi énekek, katonadalok, tájegységek dalainak ismerete és rendszeres előadása, oktatása komoly gyűjtőmunka és szülői hagyaték ápolása, együttes értéke tevékenységének.

Személyiségében tiszteletet parancsoló az az önmérsékelt magatartás is, amely a személyes intézményi karriernél általa nagyobb értékűnek ítélt népzenetiszteletet és hagyományápolást helyezte előtérbe életfelfogásában és életpályájában.

Munkáját szerény alázattal végezve hosszú évek óta támogatója és fellépő művésze minden népi, nemzeti, városi ünnepségnek és hagyományápoló rendezvénynek.

Küldetéstudattal végzi a magyar kultúra ápolását, a zenei, népnevelő tevékenységnek az utánpótlás körében a tudás átadását, az ősöktől örökölt hagyományok továbbvitelét, tovább örökítését, az egyetemes értékű magyar népzene, néptánc, népdalkincs megőrzését és élve tartását.

2009-ben Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Ifj. Horváth Károly népzenetanár, népzenész volt a Haboskávé 2.0 vendége:

Ifj. Horváth Károly népzenegyűjtő előadása:

A Csík Zenekar 2023. június 10-én lépett fel Zalacsányban az Örvényesvölgy Fesztiválon. Koncertjükbe zalai népzenészek: Laposa Julcsi, ifj. Horváth Károly és a Zala Zenekar is bekapcsolódott. A legszebb zalai népdalok közül egy nagy csokornyit meg is tanítottak a Csík Zenekarnak:

Tartalom megosztása: