keresés a weboldalon

Igazi István

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

Igazi István

Igazi István Mikekarácsonyfán született. Már az általános iskolában és Zalaegerszegen a Zrínyi Miklós gimnáziumban bekapcsolódott a rendszeres sportolásba, ahol jó eredményeket ért el.

A ZTE-ben először a tartalék csapatnak, később 1963-tól az első csapatnak lett a tagja. Érettségi után Zalaegerszegen maradt, ahol főiskolai tanulmányait folytatva, matematika-fizika szakon szerzett diplomát, azt követően a Dr. Hamburger Jenő Általános Iskolában tanított 1998. augusztus 1-ig.

Aktív sportpályafutása alatt részese volt Zalaegerszegen az NB-II-ből feljutott csapatnak, majd azt követő NB-IB. siker együttesnek. Aktív sporttevékenységének befejezése után segédedzői képesítést szerzett. Ettől kezdődően a ZTE utánpótlás csapatainak munkájába is bekapcsolódott. Az itt végzett 25 évi munkája során fő feladatának tartotta az adott sportág megszerettetését, fejlesztését a sport tiszteletére való nevelést és a labdarúgás utánpótlás bázisának megteremtését.

Kezdeményezésére sikerült 1978-1979-ben a Landorhegyi Iskolában egy nagyméretű tornacsarnok megépítése, ezzel egy időben megalapozták, lerakták a testnevelés tagozat működésének alapjait. Működése alatt több alkalommal szerepelt labdarúgóival az Országos Diákolimpiák döntőjében, városi, megyei, területi labdarúgó tornákon.

Ezen időszak alatt saját nevelésű sportolói alkották a ZTE utánpótlás gárdáját közel fél száz labdarúgónak alapozta meg sport pályafutását. Közülük csak néhányat említünk meg.

Czigány Csaba, Preisinger Sándor, Lendvay Miklós, Kocsárdi Gergely stb.

Közben 1998-tól Andráshidára, az Öveges József ÁMK-ba került dolgozni. Itt egyik fő szervezője volt az Andárshidai LSC megalakításának. Felújították az elhanyagolt labdarúgó pályát és csapatuk benevezett a városkörnyéki labdarúgó bajnokság II. osztályába.

Ebben az osztályban lépésről-lépésre haladtak feljebb. Kétszer nyert bajnokságot a csapattal.

Edzői tevékenységét Andráshidán és Teskándon is eredményesen folytatja és jelenleg is sokat tesz a városkörzet testneveléséért és sportjáért.

A rendszerváltást követően két éven át a Sportbizottság tagjaként eredményesen tevékenykedett.

A sportéletben nyújtott kiemelkedő tevékenységeiért 2006-ban Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült.

Tartalom megosztása: