keresés a weboldalon

Dr. Németh József

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszeg Város Díszpolgárai

Dr. Németh József

a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója, muzeológus, irodalomtörténész

Szombathelyen járt gimnáziumba, először a Premontrei, majd a Nagy Lajos Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
Tanári oklevelet 1956-ban szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

Pályáját a zalaegerszegi Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte, ahol 1956 és 1957 között tanított. Ezt követően – 3 éven át – a Zrínyi Miklós Gimnázium munkatársa volt. Tizenkét évet töltött el a Zala Megyei Tanács Művelődési Osztályán, onnan került a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságára, ahol 20 éven át, 1992-es nyugdíjba vonulásáig igazgatóként vezette az intézményt.

Komoly érdemei voltak a Göcseji Falumúzeum életre hívásában, valamint a Göcseji Múzeum jelenlegi, Batthyány úti épületének kialakításában.
Igazgatói munkája mellett elkezdte gyűjteni a megye még feldolgozatlan irodalmi hagyományait és fontos műemlékeit.
Nagy szerepe volt a múzeum gyűjteményének, valamint szakmai és tudományos tevékenységének bővítésében.
Neki köszönhető a múzeum máig meghatározó, 4 alappillérre támaszkodó gyűjteményi struktúrájának kialakítása, ami magában foglalja a régészet, néprajz, helytörténet, és a művészettörténet pilléreket.

Széles körű tájékozottsággal és kiváló memóriával bíró szakember volt, kutatásai, publikációi, előadásai a zalai művelődéstörténet szinte teljes spektrumát átfogták. Pályatársainak, fiatalabb munkatársainak mindig kész volt segíteni, és ehhez soha nem mulasztotta el a bátorító, erőt adó biztatásait is hozzáfűzni. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Helytörténeti kutatásai is hiánypótlóak, számos tanulmány és könyv szerzője.
Ő írta többek között az 1975-ben megjelent Zala Megye Műemlékei kötetet, majd az Egerszegi örökség című könyvet, ami Zalaegerszeg védett épületeit, köztéri alkotásait, emlékműveit és természeti értékeit gyűjti csokorba.

Dr. Németh József a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT), valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, elnökségi, vezetőségi tagja volt.
Dr. Németh József maradandót alkotott a város kulturális, irodalomtörténeti és közgyűjteményi életében, helytörténeti kutatásai és művei hiánypótló tudáshoz juttatják az olvasót.

Fontos szereplője volt a helyi közéletnek, korrekt személyiségére szeretettel emlékezünk.
Zala Megyei Önkormányzata 1991-ben Alkotói díjjal ismerte el munkásságát.
1994-ben átvehette a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését, 2000-ben pedig Zalaegerszeg díszpolgárává választották.

Hosszú, türelemmel viselt betegség után 89 éves korában, 2023 áprilisában hunyt el.

 

Tartalom megosztása: