keresés a weboldalon

József Attila Városi Tagkönyvtár

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

József Attila Városi Tagkönyvtár

A József Attila Városi Tagkönyvtár a város egyik legrégebbi kulturális intézménye, amelynek alapjait már 1946-ban lerakták, majd 1963-ban megújult tartalommal újra alapították.

A város közművelődésének egyik kiemelkedő szaktudású formálója, az olvasás már a gyermekkorban való megszerettetése élharcosa, évente sok-sok kulturális rendezvény, irodalmi program megszervezője, megtartója a József Attila Városi Tagkönyvtár, amely jelenleg ugyan – egy korábbi átszervezés után – tagintézményként működik, de tevékenységében, programjaiban önálló.

A könyvtár jelentős társadalmi segítséggel épült, és 1963. augusztus 20-án nyílt meg a Gárdonyi utcában. A jogelőd nyilvános könyvtár alapítása 1946-ra tehető. Először városi könyvtárként működött, majd 1952-ben a körzeti könyvtárral egyesülve megyei könyvtárrá alakult. 1963-ban a városi tanács ismét önálló könyvtárat hozott létre, amely előbb a városi fiókhálózatot vette át a megyei könyvtártól, majd a nyolcvanas években a városkörnyéki települések hálózati gondozását is. Hamarosan zsúfolttá vált, bővítésre szorult, végül 1981-ben az akkori Városi Művelődési Központ épületébe költözött.

A landorhegyi épületben minden tevékenység egy térben történt: a tanulás, az elmélyültebb olvasás, a gyermekfoglalkozások, a rendezvények és a könyvtárosi munkavégzés egyaránt. Raktározási lehetőségeik is korlátozottak voltak. 2003-ban a Gönczi Ferenc ÁMK épülete, s benne a könyvtár is jelentős mértékű felújítás és bővítés után megújult. Új olvasóterem és raktár épült, leválasztásra került a gyermekkönyvtár és megvalósult a könyvtárba való akadálymentes bejutás is.

A könyvtár közvetlen vonzáskörébe tartozik a város nyugati lakóterülete – két általános, négy középiskola, két főiskola, négy diákotthon – mintegy húszezer lakossal. A helyi könyvtárhasználat mellett a város peremkerületein működő fiókkönyvtáraknak is a központja, valamint a zalaegerszegi kistérségi társulás könyvtárainak gondozója.

Az eligazodást és felvilágosítást számítógépes katalógus segíti, valamint 2000 óta számítógépen történik a kölcsönzés is. A rendszeres foglalkozások-, és egyéb programok népszerűek az iskolák, a gyerekek körében. A hagyományos, visszatérő nagyrendezvények (könyv-ünnepek, versmondó-, mesemondó verseny, őszi szakmai napok, az olvasás éve) mellett nagy látogatottságnak örvendenek az ismeretterjesztő programok is.
A „Mint kincset őrzöm” módszertani kiadványsorozat eddigi 13 kötete mellett megjelentettek egy ajánló bibliográfiát is a középiskolások kötelező és ajánlott olvasmányainak feldolgozásához, valamint egy könyvtár- és könyvtárhasználati vetélkedő rendezését segítő módszertani kiadványt „Ismerd meg a könyvtárat!” címmel.

A könyvtár feladata a Keresztury-hagyaték gondozása és szakmai felügyelete is.

A József Attila Városi Könyvtár 1963 óta szolgálja Zalaegerszeg város lakosságának könyvekkel, kulturális, művelődési-ismeretterjesztő programokkal való ellátását.

Ezen ismérvek alapján méltán kaphatta meg az intézmény 2024-ben a Pro Urbe-díjat.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: