keresés a weboldalon

Molnár András

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

Molnár András

Történelem tanári és könyvtárosi oklevelét 1985-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nappali tagozatán, míg levéltárosi diplomáját 1990-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, levelező tagozaton szerezte.

1985. szeptember elseje óta megszakítás nélkül első munkahelyén a Zala Megyei Levéltárban dolgozik. 1990 előtt levéltári könyvtáros, attól kezdve pedig levéltáros volt. 1993. márciusától 1994. áprilisáig igazgatóhelyettesi feladatokat látott el, majd fő levéltárosként tevékenykedett. 1995. január 1-jétől az intézmény igazgatóhelyettese, később pedig megbízott igazgatója is lett.

Levéltárosként elsősorban a XIX-XX. századi közigazgatási iratok rendezésével, valamint a XIX. század történelme iránt érdeklődő kutatók kiszolgálásával foglalkozott, miközben a gyakorlatban is elsajátította a levéltári munka szinte valamennyi fázisát. A Balatoni úti raktárbázison elhelyezett iratanyag költöztetését, a végleges raktári rend kialakítását, és a raktárak anyagának felmérését már igazgatóhelyettesként irányította. A levéltár szakmai munkáját 1995. óta tervezi és felügyeli.

A Levéltárnak elsősorban tudományos kutatói, illetve tudományszervezői munkájával szerzett hírnevet, országos elismerést. 1998-ban és 1999-ben Zala vármegyében kezdeményezője és fő szervezője, a kulturális minisztériumnál pedig egyik szakértője volt az 1848-as megemlékezések, rendezvények és kiadványok létrejöttének.

A Levéltár népszerűsítése, valamint a történelmi ismeretterjesztés érdekében több kiállítás készítésében működött közre, néhányat pedig, így pl. a „Zalai honvédek a Donnál” c. vándorkiállítást önállóan szervezte. Számos előadást tartott és ismeretterjesztő televízió-, illetve rádióműsorokban is szerepelt. Irányításával készült el 1996-ban a zalai iskolák számára „Zala megye történelmi olvasókönyve”, ez évben pedig a „Zalai Millennium” c. cikksorozat önálló kötete. Mindezeken túl 76 tudományos ismeretterjesztő írása jelent meg különböző lapok – elsősorban a Zalai Hírlap – hasábjain.

Zala megye – kiváltképp Deák Ferenc – szellemi örökségének ápolásáért 1990. augusztus 20-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium miniszteri dicséretben részesítette, 1999-ben pedig „Zalaegerszegért” díjat kapott.

2003-ban a Deák-év fő szervezője volt a vármegyében és országosan. 2005-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át a kulturális minisztertől, 2007-ben fő szervezője volt a Batthyány-évnek a vármegyében és országosan is.

2008-ban Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült.

 

Képgaléria:

Videógaléria:

Utóvédként a Donnál címmel mutatták be Molnár András és dr. Szabó Péter könyvét a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A szerzőpáros többek között korabeli hadiokmányokkal mutatja be a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetét. A két kötetes mű a Zalai honvédek a Donnál című képes album folytatása.

Interjú Molnár Andrással, a Zala megyei levéltár igazgatójával:

Tartalom megosztása: