keresés a weboldalon

Németh László

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkZalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2022

Németh László

a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, igazgató-helyettese

Németh László, a Zrínyi Miklós Gimnázium nyugalmazott tanára, igazgató-helyettese, aki 1975-től, az egyetem befejezésétől dolgozott a gimnáziumban. Szaktanári munkája mellett 1980 és 1988 között az intézmény levelező tagozatát vezette, 1988 és 2001 között pedig már, mint igazgatóhelyettes segítette a gimnázium eredményes működését. A tanári pályán eltöltött 36 éve során mindkét szaktárgyát tanította. Mind a fizika, mind a matematika csoportok képzésével részese volt az intézmény 1979-től vállalt fakultatív rendszerű oktatásának. 1986-tól az újraindított, speciális matematika osztályokban oktatott matematikát, valamint rendszeresen tartott megyei szintű foglalkozásokat, tehetséggondozó szakköröket. Az intézmény mind a mai napig sajátjának, ennek értelmében kiemelet feladatának tartja a kivételes tehetségű diákokkal való intenzív foglalkozást.

A díjazott az iskola helyettes vezetőjeként elsősorban az oktatás szervezési feladataival (napi feladatok, versenyek, közép- és emeltszintű érettségi), a munkaközösségek tevékenységének segítésével és felügyeletével, statisztikai adatszolgáltatással foglalkozott, de munkaköre részévé vált a gimnáziumot segítő alapítványok kuratóriumi tagsága, az évkönyv és egyéb iskolai kiadványok szerkesztése is.

Közreműködője volt az országos Arany János Tehetséggondozó Program előkészítésének, 2001-től pedig a program felelőseként segítette a gimnázium ez irányú oktató-nevelő tevékenységét. Vezetői munkája mellett szaktárgyainak oktatását is mindvégig fontosnak tartotta. Több szakmai továbbképzésen (ELTE intenzív matematikából és fizikából, egyéb szakmai tanfolyamok, vezetői képzés, informatikai tanfolyamok) jutott újabb ismeretekhez, és kapott újabb impulzusokat.

Tanítványai mindkét szaktárgyából megyei, területi és országos versenyeken – OKTV, Arany Dániel matematikaverseny, Mikola Sándor Fizikaverseny, KÖMAL feladatmegoldó versenyek – szereztek előkelő helyezéseket.

A gimnázium tantestülete 1998-ban az általa alapított Móra János-gyűrűvel jutalmazta a hosszú ideig végzett tehetséggondozó munkáját.

Németh László 2011-ben vonult nyugállományba, ez alkalomból a gimnázium közössége Zrínyi Emlékéremmel köszönte meg a 36 éven át az Alma Materért folytatott tevékenységét. Kapcsolata az intézménnyel azonban nem szakadt meg. Nyugdíjba vonulása után egy évtizeden át folytatott óraadói tevékenysége mellett 2011 októberétől a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnökének választották, így a továbbiakban is kapcsolatban áll azzal a közösséggel, amelyért munkája során dolgozott.

Németh László Zala megye, Zalaegerszeg és a gimnázium történetének egyik meghatározó tanáregyénisége. Élete, munkája példa a diákok és a kollégák előtt. A matematika és fizika tantárgyak eredményes oktatása, népszerűsítése, vezetői tevékenysége mellett mindig fontosnak tartotta a rábízott fiatalok harmonikus nevelését. Mindezen érdemei elismeréseként 2022-ben Zalaegerszegért díjban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: