keresés a weboldalon

Vajda Lászlóné

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

Vajda Lászlóné

nyugalmazott történelem-magyar szakos tanár

Vajda Lászlóné a Zrínyi Miklós Gimnázium történelem-magyar szakos tanára volt 1972-2008 között.

Mindenki „Ági nénije” 36 éven át oktatta a fiatal nemzedékek sorát az egyetemes és magyar történelemre, valamint a magyar irodalomra. Felkészültsége, odaadása, szorgalma és figyelme olyan jellemzői voltak munkásságának, amely csak kivételes tehetségű embereknél van így jelen együttesen. Szakmai felkészültsége és elméleti tájékozottsága iránytűként jelent meg nemcsak tanítványai, hanem kollégái körében is és a szakma számára fontos elméleti tanulmányokra történő figyelemfelhívásával, illetve rendelkezésre bocsátásával meghatározó szerepet játszott az oktató-nevelő munkában.

Hosszan lehetne sorolni azokat a rendezvényeket, amelyekre felkészítette tanítványait, illetve elősegítette azok megrendezését, vagy segítette tanártársait ezen rendezvények sikeres lebonyolításában. Az általa nevelt generációk tagjai elkötelezettséget tanultak nemzeti történelmünk tekintetében és széleskörű műveltséget kaptak a világtörténelemből is.

Amikor szakmai munkáját a teljesség igénye nélkül értékeljük, nem szabad elfeledkezni arról, hogy Ági néni maga volt a mindenki felé irányuló meghatározó tisztelet és szeretet, valamint a segíteni akarás. A mai és múltbeli társadalmi viszonyai számára meghatározó jelentőségű, hogy egy oktatási intézményben ne csak magas szintű oktatómunka legyen, hanem a nevelés is megfelelő színvonalon történjen, e körben pedig kiemelkedő jelentőségű a személyes példamutatás, az a minta, amelyet könnyű szavakban felvázolni, de nagyon nehéz állandó jelleggel a mindennapokban gyakorolni.

A ma már különböző korosztályban különböző munkahelyeken közéleti tisztségekben és családban emberek sokasága él ebben a városban, akik Ági néni személyes szakmai és emberi példamutatásán nőttek fel. Az ő tulajdonságaiból merítették azt a tudást és elkötelezettséget, amelyre alapvetően szüksége van egy családnak, a társadalomnak és ezen belül a szűkebb közösségnek, Zalaegerszeg városának.

Kitüntetései:

  • Miniszteri dicséret (1976)
  • Kiváló Munkáért (1983)
  • Ifjúságért Érdemérem (1985)
  • Móra János-díj (1994)
  • Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt (1996)
  • Kitüntetés a Magyar Kultúra Napja alkalmából, Zalaegerszeg Város (2004)

A több évtizedes életút méltó elismeréseként 2013-ban Pro Urbe díjban részesült.

 

Tartalom megosztása: