keresés a weboldalon

Zrínyi Miklós Gimnázium Tantestülete

Zalaegerszeg címer
KitüntetettjeinkPRO-URBE Zalaegerszeg díjasok

Zrínyi Miklós Gimnázium Tantestülete

A város első gimnáziumát évtizedek óta a legjobban működő, legeredményesebb középiskolák között tartják számon. A városi és megyei intézményekkel, több felsőfokú intézménnyel és egyesülettel kialakított közvetlen együttműködése, valamint külföldi partneriskolai kapcsolatai (Németország, Hollandia, Finnország, Erdély) széles körben tették elfogadottá. Felvételi-, érettségi- és versenyeredményei, s nem utolsó sorban szakmai munkája alapján rangot szerzett a megyében, s országosan is elismertté vált. A közvetlen munkán túlmutat, hogy ECL nyelvvizsgaközpontnak is helyt ad, a Gimnáziumok Országos Szövetségében tevékenyen képviselteti magát, és az Arany János Tehetséggondozó Program alapító intézményei közé tartozik. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta vállalja az írásbeli, szóbeli vizsgaközponti és javítóközponti feladatokat. A vármegye és egyúttal a város oktatásügyének irányítását segíti, több elismerést is kivívott szakemberei által (vizsgaelnökök, szakértők, szaktanácsadók, művésztanárok).

Dicséretesen őrzik a hagyományokat, ápolják az egykori híres tanáregyéniségek és diákok emlékét (szobrok, emléktáblák, alapítványok működtetése, Izsák Imre Gyula Természettudományi Verseny, sportversenyek, különféle díjak) Példamutató módon, folyamatosan jelennek meg az évkönyvek, kiadványokk is (Jubileumi évkönyv, Tablók könyve, Zrínyis füzetek, könyv Keresztury Dezsőről és Borbély Györgyről).

Az oktató- és nevelőmunka alapja az a céltudatosan kialakított struktúra, amelyben a nyolcosztályos képzés, valamint a nyelvi előkészítő osztályok indításával az öt osztályos képzés (emelt szintű matematika és idegen nyelvi osztályok) mellett jól megfér az Arany János Tehetséggondozó Program keretében indítandó egy-egy osztály, amely a hátrányos helyzetű gyerekeket karolja fel. Minden osztálytípusra jellemzően, a fakultatív oktatás előnyeit kihasználva tervszerű munkával készítik fel a tanulókat az érettségi vizsgára, a továbbtanulásra, és ezzel egyidejűleg kiemelt feladatnak tekintik a tehetséggondozást is. A kiemelkedő képességű, kivételes tehetségű tanulókkal külön, rendkívül eredményesen foglalkoznak.

Az eredményes munka másik fontos feltétele, a szakmáját magas szinten tudó és szerető tanári kar. A tanárok között többen részesültek magas állami, társadalmi elismerésben és városi kitüntetésben kimagasló szakmai és pedagógiai munkájuk alapján.

A diák és tanár közös munkájának sikerét jelzik az országos kompetencia mérések eredményei, az intézmények „hatásosságát” mérő hozzáadott érték számítások, az érettségi és felvételi eredmények, a végzős tanulók által megszerzett nyelvvizsgák száma, de a Nemzetközi Diákolimpiákon, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken és a többi szaktárgyi, kulturális és sportversenyen való eredményes szereplés is. Nem csak a felvételi eredmények tekintetében, hanem valamennyi mutatóban az ország legjobbjai közé tartozik a Zrínyi Miklós Gimnázium.

A gimnázium rendszeresen szervez tehetséges diákjainak bemutatkozási, fellépési lehetőséget karácsonyi koncerteken, művészeti bemutatókon, egyéb iskolai rendezvényeken és ünnepségeken. Az 1975-ben létesített folyosógalériáján havi rendszerességgel ad helyet olyan kiállításoknak, amelyeken tehetséges egykori és jelenlegi diákok, tanárok, más művészek mutatkoznak be.

Jelentős társadalmi eseményei közé tartozott a városban az iskola fennállásának 100. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat, az új tornaterem és felújított alagsor avató ünnepsége 1998-ban, de a gimnázium és Zalaegerszeg jó hírét vitte a 2001-ben szervezett Közép-európai Informatikai Diákolimpia is. A városban fontos társadalmi eseménynek számít a Zrínyi Miklós Gimnázium alapítványi bálja, amelyet 1992. óta minden évben sikerrel szerveznek.

A Zrínyi Miklós Gimnázium kivételes teljesítményével évtizedek óta az ország legeredményesebb középiskolái közé tartozik. A folyamatosan magas színvonalon végzett oktató- és nevelőmunkája és elismerésre méltó közéleti tevékenysége alapján a Zrínyi Miklós Gimnázium Tantestülete Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült 2008-ban.

Tartalom megosztása: