keresés a weboldalon

Lendva

Zalaegerszeg címer
Testvérvárosok

Lendva

Muravidék, Szlovénia

Lendva Szlovénia keleti részén, a szlovén-horvát-magyar határ közelében, a Mura folyó mellett fekszik. A város egyben Lendva kerület központja is, amely 26 települést foglal magába. Lakóinak száma 13.800 fő, összetételét tekintve szlovének, magyarok és más nemzetiségek lakják. A nemzetiségileg vegyes területen a szlovén mellett a magyar is hivatalos nyelv.

Ezen a vidéken már a kései kőkorszakban települések jöttek létre. A római korban a várostól északra jelentős katonai erődítmény állt. A szlávok a VI-VII. században telepedtek le a Mura mentén. A honfoglaló magyarok a X. század első évtizedeiben kerültek e vidékre, melynek életében azóta is folyamatosan szerepet játszanak.

A középkori Lendva (Alsólendva) fejlődése elsősorban a Bánffy család nevével fonódik össze. Nekik köszönhetően a város az akkori Zala vármegye egyik jelentős centrumává fejlődött. A XVII. század közepén rövid időre a Nádasdyak birtokába került a vár, majd izgalmas politikai események után az Eszterházyak 1712-ben felújították. Az épület, valószínűleg I. Lipót iránti hálából, L alakzatban épült. A török Magyarországról való kiűzése emlékére 1727-28-ban a Gludovácz család a Csonka-domb tetejére kápolnát építtetett, amelyben ma is megtekinthető Hadik Mihály lovag múmiája.

1749 és 1751 között Szent Katalin tiszteletére új templomot emeltek, amely ma is a városközpontban áll.

A XIX. század utolsó évtizedeiben – a kiegyezés után – a város fejlődése új lendületet kapott, 1906-ban Lendván alakult meg a Monarchia első esernyőgyára. Az I. világháború után a várost a trianoni békeszerződés értelmében a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták, ami vitathatatlanul súlyos következményekkel járt a város fejlődése szempontjából – határmentisége miatt a következő évtizedekben alig fejlesztették.

A II. világháború után a város és környéke Jugoszlávia része, majd 1990-től az önállósult Szlovéniához tartozik.

A Lendva és Zalaegerszeg közötti kapcsolatok a sport területén kezdődtek közel 50 éve. Azóta a két település sportszerető lakói rendszeresen összemérik erejüket a legkülönbözőbb sportágakban. 2006. május 13-án a két város polgármestere hivatalos testvérvárosi szerződést írt alá, amely hivatalos szintre emelte az addigi baráti sport és kulturális együttműködést.

Az utóbbi években is szoros együttműködés jellemzi a két várost, kölcsönösen látogatják egymást küldöttségek, ha lehetőség van rá, évente több alkalommal is.

Tartalom megosztása: