Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Lendva

• Publikálva: 2004.10.18. 21:25

Lendva Szlovénia keleti részén, a szlovén-horvát-magyar határ közelében, a Mura folyó mellett fekszik. A város egyben Lendva kerület központja is, amely 26 települést foglal magába. Lakóinak száma 13.800 fő, összetételét tekintve szlovének, magyarok és más nemzetiségek lakják. A nemzetiségileg vegyes területen a szlovén mellett a magyar is hivatalos nyelv.

Ezen a vidéken már a kései kőkorszakban települések jöttek létre. A római korban a várostól északra jelentős katonai erődítmény állt. A szlávok a VI-VII. században telepedtek le a Mura mentén. A honfoglaló magyarok a X. század első évtizedeiben kerültek e vidékre, melynek életében azóta is folyamatosan szerepet játszanak.

A középkori Lendva (Alsólendva) fejlődése elsősorban a Bánffy család nevével fonódik össze. Nekik köszönhetően a város az akkori Zala vármegye egyik jelentős centrumává fejlődött. A XVII. század közepén rövid időre a Nádasdyak birtokába került a vár, majd izgalmas politikai események után az Eszterházyak 1712-ben felújították. Az épület, valószínűleg I. Lipót iránti hálából, L alakzatban épült.
A török Magyarországról való kiűzése emlékére 1727-28-ban a Gludovácz család a Csonka-domb tetejére kápolnát építtetett, amelyben ma is megtekinthető Hadik Mihály lovag múmiája.
1749 és 1751 között Szent Katalin tiszteletére új templomot emeltek, amely ma is a városközpontban áll.

A XIX. század utolsó évtizedeiben - a kiegyezés után - a város fejlődése új lendületet kapott, 1906-ban Lendván alakult meg a Monarchia első esernyőgyára. Az I. világháború után a várost a trianoni békeszerződés értelmében a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták, ami vitathatatlanul súlyos következményekkel járt a város fejlődése szempontjából - határmentisége miatt a következő évtizedekben alig fejlesztették.

A II. világháború után a város és környéke Jugoszlávia része, majd 1990-től az önállósult Szlovéniához tartozik.

Lendva jeles szülöttei közé tartoznak Zala György szobrászművész (a budapesti Hősök terén álló Millenniumi emlékmű megalkotója), Pataky Kálmán operaénekes, Dobronoki György jezsuita tanár, a nagyszombati Pázmány Péter Egyetem rektora és Mangin Károly, Zala megye tiszti főorvosa.

A kapcsolatok Lendva és Zalaegerszeg között a sport területén indultak meg immár 35 éve. Azóta a két település sportszertő lakói rendszeresen összemérik erejüket a legkülönbözőbb sportágakban.