keresés a weboldalon

Apáczai Csere János Tagkönyvtár

Zalaegerszeg címer
IntézményekKulturális intézmények

Apáczai Csere János Tagkönyvtár

Zalaegerszeg kertvárosi városrészében működő Apáczai Csere János Művelődési Központ 1986-ban iskolának és óvodának épült.
Két évvel később, 1988-ban bővült az épület, s immár a közművelődés, s benne a könyvtári szolgáltatás is csatlakozott a kínálathoz.
Ugyanezen évben vették fel az Apáczai Csere János nevet is. Jelenleg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tagkönyvtára

1986. októberében az épület egyik emeleti szertárjában adományozóknak köszönhetően indulhatott meg a kölcsönzés. 1987-ben 3 könyvtáros dolgozott a könyvbeszerzés és az állománybevétel érdekében. 1988-as év elejére megérkezett a könyvtár berendezése és kialakult az egyterű könyvtár funkcionális terei. Jobb felül a felnőtt kölcsönző tér, a zenei részleg, olvasóterem, bal felül a szabadpolcos tér, foglalkoztató tér gyerekek részére, és a folyóirat olvasó is itt került kialakításra.

Az ünnepélyes megnyitóra 1988. február 1-én került sor, ekkor már a szabadpolcon közel 10 ezer kötetkönyv, 300 hangzó anyag, 100 folyóirat várta az érdeklődőket és a leendő olvasókat.

A lehetőségeket behatárolta a lakótelepi életforma és a peremkerületi elhelyezkedés. Bár az érdeklődés nagy volt, de mégis el kellett fogadtatni, hogy az intézmény nemcsak az oktatás céljából épült, hanem egy általános művelődési központ, melynek feladatköre sokkal szélesebb, mint az iskoláé.
Komoly olvasószolgálati munka kezdődött, a környék iskoláinak, óvodáinak sokszínű foglalkozási ajánlattal. A rendezvények a megismertetést és a népszerűsítést célozták meg.

A könyvtár állományának építését alapjaiban az általános gyűjtőkör, az ellátandó feladatkörök, az olvasói igények és a rendelkezésre álló forrás határozták meg. Tehát közművelődési, felnőtt- gyermek- és iskolai könyvtár egészséges ötvözetét hozták létre és ebben a formában működött továbbra is.

A könyvtár dokumentumai szabadpolcon találhatók,a különböző állományegységek jól elkülönülnek egymástól.
Az állomány feltárása kezdetben cédulaformátumban, majd 1993. májusától számítógépes formában épült.

A könyvtár hagyományos könyvtári tevékenysége mellett 2004-től e-magyarországpont-ként is működik.
Idegen nyelvű tanulóközpont is volt (4 nyelvű). Majd 1993 és 1995 között oktatóbázisként működött. Ennek keretében a Deák Ferenc Szakközépiskola végzősei a könyvtár belsőmunkáival ismerkedhettek meg.

Az intézmény életében szerkezeti átalakulások zajlottak, ami a könyvtár munkáját is befolyásolta. Gimnáziumi oktatás indult 1998-ban, 2003-ban megszűnt az óvoda és az általános iskola. Azonban új intézményegységgel gyarapodott, a Nevelési Tanácsadóval. Az új helyzet folyamatos átalakulást, korszerűsítést jelentett az olvasók megtartása és az új olvasók megszerzése tekintetében is.

2013-ban újabb változások következtek be. Megváltozott a neve, Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja lett, melyhez a város külső településrészén működő általános iskola könyvtára, mint fiókkönyvtár csatlakozott.

Az új helyzet újabb kihívásokhoz vezetett. Át kellett gondolni illetve újra kellett fogalmazni feladatainkat. Majd egy pár hónap eltelte után az intézmény nevében megint csak változás következett be, akkor kapta a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára nevet. Ilyen formában látta el a kertváros lakosságának kulturális igényét.
Közben az állomány és a használat is folyamatosan gyarapodott. Elindult a könyvtár honlapja ahol most már folyamatos tájékoztatás zajlott a mindennapi munkánkról.

A könyvtár jelenleg is rendszeresen tart foglalkozásokat az óvodák, iskolák részére. Kiemelném itt a Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ csoportjaival való tevékenységet, amely komoly, másfajta érzékenységet kíván.

2016. január 1-vel ismét intézményi átszervezés történt. Az önkormányzat megszüntette a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára intézményt, és a könyvtárat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárhoz csatolta, mint tagkönyvtár működik tovább a Csácsbozsoki fiókkönyvtárával együtt. Újra felvette az Apáczai Csere János nevet, és új, korszerűbb honlappal is jelent meg.

A stratégiai tervezés a könyvtár életében is fontos szerepet kapott. Céljuk a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a szolgáltatások színvonalas nyújtása.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Telefon: +36 30/489-4218
E-mail: apaczaiamk@gmail.com

Tagkönyvtárvezető: Jasztrab Istvánné
Telefon: +36 30/552-1062
E-mail: jasztrabne.erika@gmail.com

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 10.00-18.00
szombat: 8.00-12.00

Honlap: apaczai.dfmvk.hu

Apáczai Csere János Tagkönyvtár

Tartalom megosztása: