keresés a weboldalon

Lukács Márton

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2007

Lukács Márton

Lukács Márton 1969-ben szerzett magyar-orosz szakos általános iskolai tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán.

1979 és 1986 között a zalaegerszegi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd 1986-tól 2003-ig az iskola igazgatójaként tevékenykedik.
Az intézmények átszervezése után 2003-tól a zalaegerszegi Belvárosi Általános Iskola igazgatója.

A közel 3 évtized vezetői beosztásban eltöltött idő alatt jelentős szakmai feladatvállalás és előrelépés történt az intézmény életében.
Az iskola életében meghatározó szerepet tölt be a testmozgás, a sport, a mindennapi sportolási lehetőségeket jól kiegészítik a sítáborok, nyári táborok, sportfesztiválok, egyéb diáksport rendezvények.
A sport mellett az iskolavezetés gondot fordít a tanulóik művészeti nevelésére, a matematika és az idegen nyelvek oktatására.

A partnerközpontú működés kialakításához 1999-ben elsők között kezdték kiépíteni a Comenius Minőségirányítási Modellt. Lukács Márton irányító, tanácsadó szerepet töltött be több óvoda és iskola minőségirányítási programjának kidolgozásánál.

1995-től közoktatási szakértő, 2006-tól a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány elnökhelyettese.
1990-től folyamatosan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés Oktatási és Ifjúsági Bizottságának külsős tagja.
Társadalmi tisztségek: ZAC Zalaszám Atlétikai Szakosztály elnökhelyettese. A sok hasznos célt támogató iskolai Kincskereső Alapítványnak kuratóriumi tagja.

Elismerésre méltó igazgatói, szaktanári munkája, vezetői tapasztalata, szakmai rátermettsége mellett sokirányú egyéb tevékenységével is bekapcsolódott Zalaegerszeg város életébe.

Lukács Márton az iskola irányítását 21 éve végzi lelkiismeretesen, céltudatosan, nagy hatékonysággal, vezetői stílusában a demokratizmus dominál, de meghatározó eleme a segíteni akarás,  a humánum is.

Az önkormányzat  Oktatási és Ifjúsági Bizottságában közel két évtizedig folyamatos szakmai munkát lát el, és a  különböző oktatással és kultúrával foglalkozó alapítványok kuratóriumában végzett munkájával bizonyította, hogy mindig felelősséget érzett Zalaegerszeg város művelődési, oktatási helyzetének állapotáért, szívügyének tekintette annak jobbá tételét.

Ezen ismérvek alapján méltán kapta meg 2007-ben a Zalaegerszegért díjat.

Lukács Márton 2009-ben elhunyt.

 

Tartalom megosztása: