keresés a weboldalon

Molnárné Raposa Irén

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2007

Molnárné Raposa Irén

Molnárné Raposa Irén, vagy ahogy mindannyian szólítjuk, Irina kétnyelvű családban nőtt fel.
Édesanyja, Gugyimenko Galina nyugdíjas tanár, aki Oroszországból költözött Magyarországra.

Irina általános és középiskoláit Zalaegerszegen végezte, érettségi vizsgáját a Zrínyi Gimnáziumban tette le. Ezt követően a Pécsi Tanárképző Főiskolán általános iskolai tanári, majd az ELTE Tanárképző Főiskoláján múzeumpedagógusi oklevelet szerzett.
Végzettségét tekintve orosz nyelv és pedagógia, valamint múzeum-pedagógia szakos tanár.

Tanári pályáját a Pais Dezső Általános Iskolában kezdte, majd 1982-től a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkatársa lett.

1985-ben a kultúráért végzett kiemelkedő szakmai munkájáért Miniszteri dicséretet vehetett át.

1999-től a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságán, a Göcseji Múzeumban dolgozik, a PR osztály vezetőjeként.
Irányítása alatt a Göcseji Falumúzeumban számos rendezvény vált az elmúlt években hagyományossá, a város kulturális életének szerves részévé. Orosz anyanyelvének köszönhetően kiválóan tolmácsol, és nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Falumúzeum területén kialakított Finnugor Néprajzi Parkban már jó néhány, az egykori Szovjetunió területén található magyarokkal rokon néppel sikerült kapcsolatba lépni, házaikat a parkban felépíteni. Irina fontos szerepet játszik Zalaegerszeg testvérvárosi kapcsolatainak alakításában is.

Nemcsak tolmácsként, de szervezőként és idegenvezetőként is részt vett az Oroszországban, Ukrajnában és Bulgáriában található testvérvárosainkkal szervezett programokon, küldöttségek fogadásán.
Ötletei, pályázatai és segítőkészsége révén sok programot, rendezvényt sikerült az elmúlt években gördülékenyen lebonyolítani.

Mindig segítőkész, kedves személyisége meghatározó volt testvérvárosi kapcsolataink alakításában.

Sok éves, aktív közéleti szerepvállalását 2007-es nyugdíjba vonulása kapcsán Zalaegerszegért díjjal jutalmazták.

Tartalom megosztása: