keresés a weboldalon

Csapó József

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2012

Csapó József

Csapó József 1945. április 13-án Záhonyban született.

Az általános iskola elvégzését követően tanulmányait a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban folytatta, ahol 1963-ban érettségi vizsgát tett.
Az érettségi bizonyítvány megszerzése után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója volt, ahol 1968-ban kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet kapott.

Diplomás pályakezdőként pedagógusi tevékenységét a zalaegerszegi Komjáth Aladár Fiúkollégium nevelőtanáraként kezdte meg.
A kollégiumban eltöltött egy év után, 1969-től a megyeszékhelyi Széchenyi István Műszaki Középiskola elődintézményében, az akkori Dimitrov Építőipari Szakközépiskolában fizikát és kémiát tanított.

Munkája mellett folyamatosan képezte magát szakmailag: előbb egy éves vezetőképző tanfolyamon vett részt, majd filozófiából szerzett egyetemi végzettséget.
Szakmai munkája elismeréseként 1992-ben az intézmény igazgatójává nevezte ki Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, amely funkciót 2 cikluson keresztül töltötte be.

Intézményvezetői munkája mellett 2001-től óraadó tanárként filozófiát oktatott a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának hallgatói részére.

2003 nyarán mintegy három és fél évtizedes pedagógiai munkáját követően nyugállományba vonult.

Csapó József emberi és szakmai életútját az önmagával, kollégáival és tanítványaival szemben elvárt igényesség és fegyelmezettség jellemezte.
Pedagógusként a tudás vágyának felkeltését, a logikus gondolkodás fejlesztésének szükségességét, a nevelés személyiségformáló szerepének hangsúlyozását tette ars poétikájává. Tanáremberként diákjai a szigorú, de humánus és igazságos pedagógust tisztelték benne.

Igazgatói munkakörében a szakképzés – mindenekelőtt a műszaki szakoktatás – minőségi fejlesztése érdekében dolgozott, vezetői munkája során fontosnak tartotta a személyi és tárgyi feltételek mind optimálisabb biztosítását.

Innovatív szemléletének eredményeképpen számottevő változás történt és kezdeményezés indult el a Széchenyi Szakközépiskolában. Közülük is kiemelkednek az infrastruktúrát érintő fejlesztések: az építőipari tanműhely létrehozása; informatikai, automatizálási, épületgépészeti, építőipari laborok korszerűsítése; épületrekonstrukció és átalakítási munkálatok kivitelezése.
A képzés területén a műszaki informatikus szakképzés beindítása; a képzési kínálat bővítése; a külföldi kapcsolatok felvétele; műszaki napok rendezvénysorozatának megszervezése; a vállalkozásokkal kialakított együttműködés bővítése egyaránt Csapó József nevéhez kötődik.

Pedagógusként és intézményvezetőként egyaránt sokat tett a város és intézményei pedagógiai kultúrájának fejlesztéséért, a szakképzés körülményeinek javításáért, színvonalának emeléséért.
Az évek során Zalaegerszeg középfokú oktatásának karizmatikus egyéniségévé vált.

Pedagógiai szemlélete, a nevelés-oktatás értékeiért való kiállása, elkötelezettsége okán méltán kaphatta meg 2012-ben a Zalaegerszegért díjat.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: