keresés a weboldalon

Sümegi Pál

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2012

Sümegi Pál

Sümegi Pál 1940. november 9-én született Budapesten, evangélikus lelkész édesapa és háztartásbeli édesanya középső fiúgyermekeként.
Alapiskoláját Kővágóörsön, gimnáziumi tanulmányait Tapolcán végezte.

A sporttal való fertőzöttsége már középiskolás korában megmutatkozott: magasugrásban, diszkoszvetésben és gerelyhajításban országos versenyeken figyelemre méltó eredményeket ért el.
A doni frontot is kitüntetéssel megjáró tábori lelkész édesapa, aki a Balaton-felvidék sok településének evangélikus lelkészi tevékenységét látta el, a Rákosi időkben nem volt jó ajánlólevél a főiskolai felvételhez.

A MOM budapesti gyárában optikai betanított munkásként kezdett dolgozni, ahonnan szintén nem kapott javaslatot egyetemi felvételre.
1960 őszén kapta meg korai katonai behívóját. Katonai szolgálata alatt, az utolsó gimnáziumi évben megszerzett röplabdatudásnak köszönhetően a Nyíregyházi Spartacus NB-I-es csapat tagja lett.

Iskolai végzettségeit tekintve 1965-ben mérlegképes könyvelő, 1976-ban okleveles árszakértő, 1991-ben kereskedelmi árufuvarozó vállalkozói szakvizsgát tett.
1982-ben diplomázott a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán.
Sport tehetsége csábította Zalaegerszegre, majd 1966-ban  véglegesen városunkba költözött.
Ugyanezen évben házasságot kötött, és pedagógus feleségétől két gyermeke született.

Életpályájának meghatározó részét képezte a sport. A másodosztályú zalaegerszegi röplabda klubot az ő aktív részvételével 2 év alatt sikerült az NB-I be repíteni. Hosszú évekig szolgált a csapatnál, 14 évig csapatkapitányként, később sportvezetőként.

Mindezek mellett közel 40 évet a közigazgatás szolgálatában töltött el. 1991-től a Zala Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője volt egészen 2004-es nyugdíjba vonulásáig.

Társadalmi funkciói közül kiemelendő, hogy elnökségi tagja a Zalai Polgári Körök Egyesületnek, valamint tagja a zalaegerszegi Rákóczi Szövetségnek, illetve elnökhelyettese a Zalai Magyar Nemzeti Szövetségnek.
2010-ig volt a Kertvárosi Részönkormányzatnak, illetve az önkormányzat Gazdasági és Informatikai Bizottságának.

Az Evangélikus Egyházközösségben betöltött funkcióit tekintve 1980-tól presbiter, illetve 2 cikluson át 2006-ig gyülekezeti felügyelő volt. 1998-tól az Egyházi alapítvány kuratóriumának tagja. A soproni Berzsenyi Dániel Liceum igazgatótanácsának tagja volt 2 cikluson keresztül egészen 2001-ig. Ezenfelül a Somogy-Zalai Egyházmegye gyülekezeti képviselője.

Főbb kitüntetései közé tartozik az 1973-as Könnyűipar Kiváló Dolgozója, illetve az 1976-as Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója díj, valamint ugyanebben az évben kapott Honvédelmi Érdemérem.
Kitüntetései között fontos említeni, hogy a fogyasztóvédelem szakmai vezetői előtt is elismert és becsült országos eredményekért 2002-ben „Klauzál Gábor Díj”-at kapott.

 Sümegi Pál mozgalmas és felelősségteljes életutat járt be. Őszinte, korrekt emberi magatartása, szakmai és társadalmi tevékenysége minden pontján méltán váltotta ki környezete megbecsülését, tiszteletét, szeretetét.
Életszemlélete és az emberközeli, humánus, családcentrikus jellemvonásai ösztönözték a mindig jobb és szebb elérésére.
Közösséget segítő karitatív szolgálatot teljesített – családjának szolgálatán túl – másokért is.

Zalaegerszegre kerülése óta aktívan tett, és tesz még ma is a város jó híréért, polgárainak jobb közérzetéért, szellemi és kulturális felemelkedéséért, a pozitív emberi kapcsolatok általános értékké válásáért, amelyhez hite és mély vallásossága hatalmas támaszt nyújt.

Több évtizedes, tisztességgel betöltött közigazgatási pályáját vezetői pozícióval zárta.  Széleskörű társadalmi tevékenységével – a köz javát végig szem előtt tartva –  méltóvá vált a Zalaegerszegért díjra 2012-ben.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: