keresés a weboldalon

Jagasics János

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2012

Jagasics János

Jagasics János a városhoz közeli Alsónemesapátiban született.
Általános iskolai tanulmányai után a zalaegerszegi Gépipari Technikumban szerzett technikusi oklevelet.

1970-ben munkába állt egy megyei tervező vállalatnál.
Munkavégzés mellett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának erőgépész szakán szerzett gépészmérnöki oklevelet 1981-ben.
Ezek után munkahelyén egyre komolyabb és felelősségteljesebb tervezési munkákat bíztak rá. 1987-ben az ÉVM által kiadott vezető tervezői jogosultságot szerzett több műszaki területen.

1990-ben önálló jogi társaságot alapított KONSTRUKTIV Kft cégnévvel, zalaegerszegi székhellyel. Ettől az időszaktól a tervezési feladat párosult a megvalósítási feladattal, amely a szakmai fejlődés és határozottság vonatkozásában jelentős.

Az energetika területén munkálkodva mindig fontos szempontnak tekintette energiatakarékos rendszerek megvalósítását, az energiaveszteség feltáró vizsgálatok elvégzését.
Értelmes, az emberiség jövőjét kedvezően befolyásoló irányzatnak tartotta az alternatív energiák hasznosításának elterjesztését.
Ezen gondolatok jegyében tovább képezte magát.
A gödöllői Szent István Egyetemen Energetikai szakmérnöki diplomát szerzett 2004-ben.
Egy évvel később a BME Mérnöktovábbképző Intézetében EU rendszerű energia auditor képzettséggel gyarapította szakmai tudását.

2006 óta a JAGABER Kft-ben folytatja főállású tevékenységét. Tevékenységéhez jelentős mezőgazdasági, kommunális, ipari létesítmény gépészeti tervezése és megvalósítása fűződik. Elkötelezettje a megújuló energiák hasznosításának.
Már 1984-ben egy megyei ipari létesítményben faapríték előtéttüzeléses gőzkazánt tervezett és kiviteleztetett.

A 2000-es évek elején végzett legjelentősebb tervezései és kivitelezései a megújuló energiák vonatkozásában Zalaegerszegen 60 lakásos társasház napkollektoros használati melegvíz előállítása 200 m2 kollektor felület beépítésével, amely projekt Eurosolar Hungary Napenergia díjat kapott), valamint több száz m2 napkollektor energetikai hasznosításában való közreműködés, illetve a biomassza tüzelésű kazánok használatának terjesztése és a hőszivattyúk alkalmazásának megismertetése fűződik nevéhez.

Jelentős eredményt ért el meglévő energetikai rendszerek energiacsökkentő beavatkozásával, például a gőzfűtésű rendszerek forró vízre való átalakítása kórházak, ipari telepek esetében.
Több, sikeres energetikai pályázat energetikai munkarészének a készítője.

Az 1998-2002 közötti időszakban ZMJV választott önkormányzati képviselője volt, továbbá ugyanezen évtől napjainkig segíti a város munkáját a Műszaki /Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési/ Bizottság tagjaként.
2010-től pedig a ZMJV Ökováros program projektvezetője volt. Továbbá a Zala Megyei Mérnöki Kamara tagja.

Társadalmi tevékenységét a munka melletti szabadidejében végzi. 2005 évtől elnöke és irányítója a Zalai Polgári Körök Egyesületének.
Elkötelezettje a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásnak. Évente csoportokat szervez Erdélybe, Délvidékre, Felvidékre, Kárpátaljára, ahol a civil szervezetekkel, lakossággal együttműködve ápolják a magyar történelmi emlékeket, erősítik a magyar egységet.

Életpályája, mind műszaki területen, mind a civil, közéletben elért eredményei méltán tette érdemessé a Zalaegerszegért díjra 2012-ben.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: