keresés a weboldalon

Magyar Gyuláné

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2012

Magyar Gyuláné

Magyar Gyuláné 1974-ben végzett az Egészségügyi Szakiskola csecsemő és gyermekgondozó szakán.
Ezt követően 1982-ben az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán egészségügyi szakoktatói főiskolai oklevelet szerzett.
2004-ben sikeres szociális szakvizsgát tett az idősek szociális ellátása témacsoportból.

Pályafutását Zalaszentgróton kezdte, majd 1974-ben került Zalaegerszegre, ahol mintegy 18 éven át dolgozott a bölcsődei rendszerben. Előbb gondozónőként, majd 1979. november 1-jétől bölcsődevezető-helyettesként tevékenykedett.

Magas szintű szakmai és vezetői tevékenységének elismeréseként – szakmai életútjának újabb állomásaként – 1992. március 1-jétől megbízást kapott a Gondozási Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására.
Intézményvezetőként részt vett és jelentős szerepet vállalt a város szociális rendszerének fejlesztésében, új szolgáltatások kialakításában, így többek között a 12 órás házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésében, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a demens személyek nappali ellátásának létrehozásában, az idősek gondozóházának bővítésében és az idősek otthonának kialakításában.
Vezetése alatt a Gondozási Központ a kezdeti 50 fős intézményből mára közel 150 főt foglalkoztató és közel 850 fő ellátását, gondozását végző intézménnyé nőtt ki magát, mivel a Gondozási Központ a kistérségi feladatellátáson túl regionális módszertani feladatokat is végez.

Magyar Gyuláné tevékenységét széleskörű szakmai ismeretek birtokában, nagyfokú empátiás készséggel, lelkiismeretesen végezte egészen 2012 augusztusi nyugdíjba vonulásáig. Munkatársai korrekt, körültekintő, határozott vezetőt tisztelhettek személyében. Egész pályafutása során a rászoruló emberek szeretete, tisztelete, példamutató hivatástudat jellemezte. Mindig a jobb működés, a fejlődés érdekében cselekedett.

Magyar Gyuláné az idősgondozás, valamint a szociális ellátás terén kifejtett 2 évtizedes tevékenységét maga szintű szakmai és vezetői munkavégzés jellemezte.
Példa értékűt és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez, a szociális ellátórendszer nagyfokú fejlődéséhez.

A város joggal lehet büszke erre az intézményre, mert feladatait kiválóan látja el, önállóságával, innovációs gyakorlatával a hasonló intézményeknek példát mutathat, segítséget adhat.

Ezen ismérvek birtokában Magyar Gyuláné méltán kaphatta meg 2012-ben a Zalaegerszegért díjat.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: